Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2014

Thi Thiên 115:1-8
Chân Thần Duy Nhất

“Nguyện vinh quang… thuộc về Danh Ngài!” (câu 1b).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời với các hình tượng là gì? Nơi bạn sống có những hình thức thờ lạy hình tượng nào? Bài học này giúp ích gì cho bạn khi sống trong một môi trường thờ lạy hình tượng?

Trong mọi thời kỳ, tuyển dân Ít-ra-ên thường xuyên đối diện với thách thức về đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời, vì các dân tộc chung quanh hoặc các nước cai trị, áp bức họ đều thờ lạy các thần giả dối. Và thách thức mà họ đặt ra cho dân Chúa là: “Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu?” (câu 2). Đối diện với thách thức này, con dân Chúa cần xác định rằng, Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất được thờ phượng, mọi vinh quang thuộc về Ngài! (câu 1), với những lý do sau:

(1) Vì Ngài là Đức Chúa Trời “nhân từ”“thành tín.” Chỉ có Đấng Hằng Hữu mới bày tỏ lòng yêu thương đối với tín hữu. Chỉ có Đấng chân thật và quyền năng mới đưa ra lời hứa và thực hiện những gì Ngài đã hứa, không bao giờ thay đổi. (2) Vì Đức Chúa Trời “ở trên các tầng trời” (câu 3), Ngài là Đấng tể trị trên muôn loài (xem 113:4-5). (3) Vì Đức Chúa Trời “làm bất cứ điều gì vừa ý Ngài.” Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, làm được mọi điều Ngài muốn. Chính những người ngoại bang đã xưng nhận chân lý này khi họ nhận ra rằng Chúa là Đức Chúa Trời chân thật (xem Đa-ni-ên 4:34, 35 và Giô-na 1:14).

Trong khi đó, các thần mà Dân Ngoại thờ lạy chỉ là những hình tượng do chính họ làm ra từ những vật chất như bạc hay vàng (câu 4). Lẽ dĩ nhiên những sản phẩm do con người làm ra như vậy không thể có sự sống để hoạt động, cho dù chúng cũng được tạo ra với đầy đủ các bộ phận như con người (câu 5-7). Những hình tượng đó thực ra cũng giống như bao nhiêu sản phẩm nhân tạo khác. Chúng chỉ là những vật vô tri, vô giác, chẳng có sự sống, và chẳng giúp đỡ được cho con người.

Nhưng đáng buồn là, trong sự tối tăm của tội lỗi, rất nhiều người từ xưa đến nay không nhận ra được sự thật đơn giản này. Họ cứ làm ra hình tượng, để rồi tôn thờ và nhờ cậy chúng (câu 8). Như vậy, họ chọn cho mình con đường vô ích, dẫn đến sự chết.

Đối diện với thách thức về hình tượng và sự thờ lạy hình tượng chung quanh mình, bạn phải làm gì để giữ vững đức tin nơi Chúa và giúp những người thờ lạy hình tượng trở về với Chúa?

Lạy Chúa, xin giúp con xác định Ngài là Chân Thần duy nhất để con thờ phượng và phục vụ, giúp con vững vàng trong đức tin và đưa dắt những người còn ở trong tối tăm đến với Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 148-150.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top