Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2014

Lu-ca 2:8-20
Tin Vui Lớn cho Muôn Dân

“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10, 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao tin lành của thiên sứ báo tin cho các anh chăn chiên là tin vui mừng lớn cho nhân loại? Cơ Đốc nhân phải sống thế nào khi đã tiếp nhận tin vui mừng lớn ấy? Bạn giúp người khác như thế nào để họ cũng sống với tin vui mừng lớn đó?

Trong đêm Chúa Giê-xu giáng sinh, thiên sứ loan báo cho các anh chăn chiên đang thức đêm canh giữ bầy chiên rằng: “Đừng sợ chi; vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Đấng Cơ Đốc, là Chúa” (câu 10-11). Thiên sứ nói với các anh chăn chiên rằng, ta báo cho các ngươi một tin lành, đó chính tin là tin tức đem đến điều tốt lành. Và thiên sứ giải thích tin lành đó chính là sự giáng sinh của Chúa Giê-xu, là sự vui mừng lớn cho nhân loại, vì Ngài là Đấng Cứu Thế đem đến sự giải cứu tội lỗi cho muôn dân, cho mọi người trên thế giới.

Tin lành thiên sứ loan báo là tin vui, tin mừng lớn cho toàn dân. Chúa Giê-xu giáng sinh đem đến một tin vui lớn, đó là từ nay cơ hội cứu rỗi đã đến với loài người, sự sợ hãi của hình phạt tội lỗi sẽ không còn, sự sống vĩnh hằng sẽ có được khi tội nhân ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu. Đó là tin vui mừng lớn mà thiên sứ đã loan báo cho các anh chăn chiên trong đêm Chúa giáng sinh.

Cơ Đốc nhân là người tiếp nhận tin lành, tin mừng. Vì tin lành là tin tức vui mừng, tốt lành, nên người xưng mình là Cơ Đốc nhân phải là những sứ giả sống trong niềm vui và đem niềm vui đến cho nhiều người. Niềm vui ấy là niềm vui Thiên Thượng, niềm vui từ Chúa ban cho. Hoàn cảnh luôn thay đổi, do đó niềm vui dựa vào hoàn cảnh cũng đổi thay theo. Chỉ có niềm vui từ Chúa, là Đấng không hề thay đổi, mới là niềm vui bất tận không phai tàn. Cơ Đốc nhân không sống trong buồn thảm, chán đời dù đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng phải là người truyền niềm vui và sức sống cho người mình tiếp xúc. Đó chính là Tin Lành, là Phúc Âm được loan báo từ đêm Chúa Giáng Sinh đầu tiên và mãi cho đến ngày nay.

Xin Chúa cho chúng ta luôn nhớ đến tin vui lớn cho muôn dân về Chúa Giê-xu giáng trần để niềm vui của Tin Lành qua chúng ta sẽ tiếp tục tràn ra cho nhiều người, giúp họ cũng chạy đến với Chúa mà được sống trong niềm vui Thiên Thượng của Tin Lành.

Bạn có đang chán nản, có thường than thở vì những điều không như ý trong cuộc sống không? Bạn quyết định thay đổi như thế nào sau khi học xong bài học này?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì đôi khi con cũng than thở trong cuộc sống. Xin giúp con luôn sống vui mừng trong Chúa và đem niềm vui Thiên Chúa giáng trần đến cho nhiều người chung quanh con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top