Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2014

Lu-ca 2:4-6
Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm

“Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Ít-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng” (Mi-chê 5:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Mi-chê 5:1 tiên tri về điều gì? Lời tiên tri ấy đã được ứng nghiệm như thế nào? Qua sự ứng nghiệm kỳ diệu của lời tiên tri này, bạn học được gì về sự toàn năng của Đức Chúa Trời? Điều này giúp gì cho đức tin của bạn?

Tại thành Na-xa-rét, Thiên sứ Gáp-ri-ên đã hiện ra với trinh nữ Ma-ri, đang trong thời kỳ hứa hôn với chàng thanh niên Giô-sép, báo tin cô sẽ mang thai bởi Chúa Thánh Linh, sẽ sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu (Lu-ca 1:31). Đồng thời thiên sứ cũng báo tin cho anh Giô-sép để anh bằng lòng đón cô Ma-ri về với mình. Trong thời gian thai nghén, hai người vẫn sinh sống tại Na-xa-rét.

Từ nhiều trăm năm trước, Tiên tri Mi-chê đã được Chúa cảm thúc để viết ra lời tiên tri về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu trong Mi-chê 5:1 “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.” Lời tiên tri cho biết sẽ có một Đấng cai trị trên Ít-ra-ên, Ngài có nguồn gốc từ đời xưa, từ trước vô cùng; sự giáng sinh của Ngài sẽ xảy ra tại một ngôi làng rất bé nhỏ ít người biết tới là làng Bết-lê-hem Ép-ra-ta.

Làm thế nào để lời tiên tri này được ứng nghiệm trong khi cô Ma-ri vẫn còn ở Na-xa-rét? Con người bất năng nhưng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị lịch sử loài người, Ngài đã tể trị Hoàng đế La Mã là Sê-sa Au-gút-tơ ban hành một sắc lệnh kiểm tra dân số trên toàn đế quốc vào đúng thời điểm cô Ma-ri sắp tới ngày sinh nở. Bởi sắc lệnh đó, ông Giô-sép phải lặn lội, chịu biết bao cực khổ đưa người vợ hứa đang mang thai tháng cuối trở về quê hương là Bết-lê-hem để đăng ký theo quy định. Và kỳ diệu thay, khi đến nơi thì ngày sinh nở cô Ma-ri cũng vừa đến, cô sinh con trai đầu lòng tại Bết-lê-hem Ép-ra-ta đúng như lời tiên tri đã dự ngôn mấy trăm năm trước.

Đấng Cơ Đốc là Đức Chúa Trời vĩnh hằng, nhưng Ngài đã bước vào dòng lịch sử nhân loại như một con người, là Giê-xu ở Na-xa-rét, giáng sinh tại Bết-lê-hem. Bởi sự tể trị của Chúa trên lịch sử, lời tiên tri về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Không có gì quá khó với Đức Chúa Trời, nếu chúng ta luôn nương cậy nơi Ngài thì mọi nan đề của chúng ta dù có lớn lao đến đâu cũng trở nên dễ dàng trong tay Chúa.

Bạn đang gặp nan đề nào trong cuộc sống? Bài học này giúp ích gì cho bạn trong việc giải quyết nan đề?

Lạy Chúa là Đấng Toàn Năng, không có gì quá khó cho Ngài. Con xin dâng trọn cuộc đời con cho Chúa, vững lòng bước đi giữa trần thế này vì tin rằng mọi nan đề của con cái Chúa sẽ giải quyết theo sự khôn ngoan tuyệt đối của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Phi-e-rơ 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top