Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2014

Lu-ca 2:1-3
Chúa của Lịch Sử

“Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ” (Lu-ca 2:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiện lịch sử nào xảy ra trước ngày Chúa Giê-xu giáng sinh? Kinh Thánh cho thấy Cơ Đốc giáo đã đâm rễ vững chắc trong lịch sử như thế nào? Mối liên hệ giữa chiếu chỉ kiểm kê dân số và thời điểm Chúa Giê-xu giáng sinh nói lên điều gì về Đức Chúa Trời và lịch sử? Điều này giúp gì cho đức tin của bạn?

Vào thời Chúa Giê-xu giáng sinh, xứ Do Thái ở dưới ách đô hộ của đế quốc La Mã. Để bảo đảm cho việc thu thuế và kiểm soát quân sự, chính quyền La Mã thường có những cuộc kiểm kê dân số định kỳ khoảng 14 năm một lần, tất cả mọi người đi làm ăn xa đều phải trở về quê quán của mình để khai báo đúng theo quy định.

Mở đầu cho ký thuật về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu, Tác giả Lu-ca đã ghi lại một sự kiện lịch sử xảy ra trước ngày Con Đức Chúa Trời giáng thế, đó là sự kiện Hoàng đế La Mã Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm kê dân số trên toàn đế quốc. Chiếu chỉ này được ban hành đúng vào thời điểm Đức Chúa Trời đưa Con Ngài giáng thế làm người, một sự kiện vô tiền khoáng hậu đã được báo trước mấy trăm năm.

Khác với các tôn giáo khác, Cơ Đốc giáo là tôn giáo đặc biệt vì được đâm rễ vững chắc trong lịch sử. Toàn bộ mạc khải của Đức Chúa Trời ban cho con người đều được xuất phát từ những biến cố lịch sử lớn lao như sự kêu gọi ông Áp-ra-ham, biến cố ra khỏi ách nô lệ Ai Cập của toàn dân Do Thái, sự nhập thể của Con Đức Chúa Trời; đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất; sự chết, sống lại, và thăng thiên của Ngài; sự giáng lâm của Chúa Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần; cũng như sự ghi chép và hình thành Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời… Con người góp phần làm nên lịch sử nhưng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị toàn bộ lịch sử con người. Đức Chúa Trời vĩnh hằng đã bước vào dòng thời gian của trái đất để trở thành Chúa của lịch sử nhân loại. Là con dân Chúa, chúng ta tin rằng, phía sau mọi biến cố lịch sử là sự thi hành mục đích thiên thượng. Sê-sa Au-gút-tơ đang cai trị đế quốc La Mã nhưng Đức Chúa Trời tể trị và điều hành dòng lịch sử để hoàng đế của một đế quốc ra chiếu chỉ kiểm kê dân số đúng vào thời điểm nằm trong kế hoạch của Ngài, kế hoạch đưa Con Trời giáng thế. Đức Chúa Trời là Chúa của lịch sử.

Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ vững lòng trước mọi biến cố xảy ra trên thế giới cũng như trên đất nước chúng ta. Mọi điều đã và đang xảy đến với Hội Thánh, dù thuận lợi hay khó khăn, dù hanh thông hay bị bức hại, thì chúng ta vẫn vững tin rằng Đấng đã hành động trong quá khứ cũng sẽ tuôn tràn những công việc đầy quyền năng và ân sủng trong tương lai.

Bạn có suy nghĩ gì khi nhìn lại lịch sử của đất nước mình?

Lạy Chúa, xin cho con luôn vững lòng trước mọi biến cố xảy ra trong đất nước con cũng như trong Hội Thánh, vì biết rằng, phía sau những biến cố đó, bàn tay quyền năng của Chúa vẫn đang hành động.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Phi-e-rơ 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top