Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2014

Thi Thiên 114:1-8
Đức Chúa Trời Quyền Năng

“Đấng quyền năng là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 50:1a).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên này nói đến những sự kiện nào? Qua cách mô tả rất riêng của tác giả, ông muốn nói điều gì? Bạn được nhắc nhở và khích lệ như thế nào qua bài học này?

Thi Thiên 114 là một Thi Thiên tôn ngợi Đức Chúa Trời qua câu chuyện xuất Ai Cập. Tác giả kể lại những sự kiện chính trong câu chuyện với một lối mô tả đặc biệt, rất ngộ nghĩnh và sinh động. Với cách dùng nhân cách hóa của tác giả, chúng ta bắt gặp biển “chạy” (câu 3), núi “nhảy,” đồi “phóng” (câu 4), và đất “run rẩy” (câu 7). Tất cả chỉ nhằm nêu bật quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên cõi thiên nhiên mà Ngài đã tạo dựng.

Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, biển Đỏ đã rẽ ra cho tuyển dân của Ngài vượt biển an toàn như đi trên đất khô (Xuất Ai Cập 14:21-22). Sự kiện tương tự cũng đã xảy ra tại sông Giô-đanh (câu 3, 5), khi Đức Chúa Trời khiến dòng nước chảy ngược lại để bày ra đất khô cho người Ít-ra-ên vượt sông và tiến chiếm đất hứa (Giô-suê 3:15-17).

Hình ảnh núi đồi “nhảy” lên (câu 4, 6), rúng động dữ dội, nhắc lại sự kiện Đức Chúa Trời hiện ra trên núi Si-nai để ban Mười Điều Răn cho dân Ngài (Xuất Ai Cập 19:18-20). Đất và mọi sự chống đối trên đất “run rẩy” (câu 7) trước Đức Chúa Trời quyền năng. Một lần nữa, quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ, khi Ngài khiến nước chảy ra từ tảng đá cho người Ít-ra-ên uống (câu 8; Xuất Ai Cập 17:6).

Trải qua các thời đại, mỗi khi con dân Đức Chúa Trời hát lại những dòng Thi Thiên này, họ được nhắc nhở về Đấng họ đang thờ phượng là Đức Chúa Trời quyền năng. Đức Chúa Trời dùng quyền năng của Ngài để giải cứu, bảo vệ, dẫn dắt, và chăm sóc họ. Điều đó giúp họ thêm lòng can đảm, vững vàng hơn trong đức tin, và trung tín trong đường lối của Ngài.

Con dân Chúa ngày nay không có câu chuyện xuất Ai Cập để nhắc lại, nhưng chúng ta cũng có những trải nghiệm không kém phần đặc biệt về quyền năng của Đức Chúa Trời trên những chặng đường theo Chúa của mình. Đó là những trải nghiệm nào? Hãy dùng thì giờ này để nhớ lại, hầu tâm linh chúng ta được tươi mới và mạnh mẽ hơn.

Lạy Chúa, xin giúp con ghi nhớ những điều kỳ diệu Ngài đã làm cho con, và giúp con trông cậy vào quyền năng của Ngài, để thêm lòng can đảm trước những khó khăn, thách thức.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 145-147.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top