Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2014

2 Các Vua 2:13-24
Khởi Đầu Chức Vụ Tiên Tri Ê-li-sê

“Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, đập nước, và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu? Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên, và Ê-li-sê đi ngang qua” (2 Các Vua 2:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-li-sê khởi đầu chức vụ với ba phép lạ nào? Bạn học được điều gì từ các phép lạ đầu tiên của chức vụ Tiên tri Ê-li-sê? Theo bạn, thế nào là một chức vụ thành công?

Sau khi Tiên tri Ê-li đã được Chúa cất lên trời ở bên kia sông Giô-đanh, ông Ê-li-sê nhặt chiếc áo choàng của Tiên tri Ê-li rơi xuống đất, rồi ông khởi đầu chức vụ của mình. Trước tiên ông trở lại bên nay sông Giô-đanh, là nơi các môn đệ của những tiên tri đang chờ đợi. Tiên tri Ê-li-sê thi hành phép lạ đầu tiên bằng cách dùng chiếc áo choàng của Tiên tri Ê-li đập xuống nước để rẽ sông ra rồi đi trở về như đi trên đất trước sự chứng kiến của các môn đệ của những tiên tri ở Giê-ri-cô.

Tiếp theo đó, dân chúng thành Giê-ri-cô trình bày với Tiên tri Ê-li-sê về dòng nước độc, hôi thối khiến họ không thể trồng trọt được. Ông Ê-li-sê đã ném một bình muối xuống nước và nói: “Đức Giê-hô-va phán thế này: ‘Ta đã chữa lành nguồn nước này, nó sẽ không còn gây chết chóc hoặc làm cho đất không sinh hoa màu nữa” (câu 21). Và nước ấy trở nên trong lành cho đến ngày nay. Sau đó, ông đi đến Bê-tên, dọc đường có một đám trai trẻ nhạo báng ông và chức vụ của ông. Tiên tri Ê-li-sê đã quay lại nhân danh Đức Giê-hô-va mà rủa sả chúng, liền có hai con gấu cái cắn xé 42 đứa trong bọn chúng.

Tiên tri Ê-li-sê khởi đầu chức vụ bằng ba phép lạ cho chúng ta những bài học sau: Chúa dùng những phép lạ không phải không có mục đích, ở đây chúng ta thấy Chúa muốn chứng thực cho chức vụ tiên tri của đầy tớ Ngài như câu 15 chép: “Khi các môn đệ của những tiên tri ở Giê-ri-cô đối ngang Giô-đanh, thấy Ê-li-sê, thì nói rằng: Thần Ê-li đổ trên Ê-li-sê. Họ đến đón người, sấp mình xuống đất trước mặt người.” Khi Tiên tri Ê-li-sê nhận lãnh chức vụ từ Tiên tri Ê-li, ông không lệ thuộc vào cái bóng của thầy mình, nhưng ông lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, nhờ cậy Ngài và thi hành chức vụ trong quyền năng của Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy ông Ê-li-sê vẫn tôn trọng thầy nhưng khi thi hành phép lạ thì ông nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu?” (câu 14); “Đức Giê-hô-va phán: Ta chữa lành cho nước này” (câu 21); và “nhân danh Đức Giê-hô-va mà rủa sả chúng nó” (câu 24). Chức vụ thành công là chức vụ không dựa vào năng lực của mình, cũng không lệ thuộc vào con người nhưng hoàn toàn đặt mình trong tay quyền năng của Đức Chúa Trời.

Bạn đang phục vụ Chúa như thế nào? Lệ thuộc vào ai?

Lạy Chúa, xin cho con luôn đặt mình trong tay quyền năng của Chúa để phục vụ. Xin Chúa dùng con trong công việc Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sô-phô-ni 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top