Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2014

2 Các Vua 1:1-18
Nhờ Cậy Ai?

“Trong Ít-ra-ên há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi đi cầu vấn Ba-anh-Xê-bụt, thần của Éc-rôn? Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết” (câu 3b-4).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Vua A-cha-xia mang bệnh, ông đã làm gì? Chúa đã dùng tiên tri của Ngài phán với vua điều gì? Có khi nào bạn không nhờ cậy Chúa mà đi nhờ cậy con người hay những thần khác không? Bạn học được điều gì qua bài học này?

Vào một thập niên trước đó, Tiên tri Ê-li đã từng đại thắng các tiên tri của thần Ba-anh. Bài học này quá rõ ràng, thế nhưng ngày mà Vua A-cha-xia lâm bệnh thì ông lại không cầu vấn Đức Chúa Trời mà đi cầu vấn Ba-anh-Xê-bụt, chúa của loài sâu bọ. Đức Chúa Trời biết điều này nên Ngài sai đầy tớ của Ngài là Tiên tri Ê-li đi lên đón các sứ giả của vua và nói với họ rằng: “Trong Ít-ra-ên há không có Đức Chúa Trời, nên ngươi phải đi cầu vấn Ba-anh-Xê-bụt, thần của Éc-rôn sao?” Sở dĩ nhà vua làm như vậy là vì trước đây cha mẹ vua đã từng nuôi hàng trăm tiên tri Ba-anh-Xê-bụt nên bây giờ phải nhờ cậy họ để xem bệnh tình của vua ra sao. Hơn nữa, vua muốn đến Éc-rôn vì không muốn cho dân chúng biết tình hình sức khỏe của vua. Vả lại, đền thờ thần Ba-anh tại Éc-rôn rất nổi tiếng vì Ba-anh là thần chính của thành đó, và người ta không ngạc nhiên khi vua sai người đến đó xin giúp đỡ. Nhưng điều ấy không làm vui lòng Đức Chúa Trời.

Chúa đã sai Tiên tri Ê-li đi chặn đường họ, khiển trách, và cảnh tỉnh họ để họ không phạm tội nhờ cậy các thần giả dối. Điều mà Tiên tri Ê-li công bố là nếu họ cứ tiếp tục làm thì chắc nhà vua sẽ chết, và lời đó được nhắc lại đến ba lần (câu 4, 6, 16). Chúa không chỉ dùng Tiên tri Ê-li mà Ngài còn dùng cả sứ giả của vua để thuật lại những lời cảnh báo đó. Thế nhưng vua vẫn không ăn năn, không quay đầu mà ngược lại, còn toan tính giết chết vị tiên tri của Đức Chúa Trời. Nhưng toan tính của vua đã bị Chúa can thiệp bằng cách khiến lửa từ trời thiêu nuốt 51 người của vua đến hai lần. Vậy mà cuối cùng vua vẫn không từ bỏ con đường ác của mình nên vua phải chết với căn bệnh vua mang.

Khi làm sai mà được người khác nhắc nhở, bạn có cứng đầu, ương ngạnh, và tìm cách triệt hạ người nhắc nhở mình không? Bạn có đang nương nhờ một người nào hay thần nào không? Hãy quay đầu trở về với Chúa và chỉ nương cậy một mình Đức Chúa Trời là Đấng đang nắm quyền kiểm soát cuộc đời bạn và cả thế giới này. Nếu không chịu ăn năn, sửa đổi thì bạn sẽ chết trong tội lỗi của mình và sẽ bị Chúa trừng phạt.

Chúa ôi, xin Ngài tha thứ cho con vì nhiều khi con còn nương cậy nơi con người, tiền tài, và quyền lực mà không nhờ cậy Ngài. Xin Chúa giúp con quay về với Chúa để con nhận được sự bình an, phước hạnh từ Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sô-phô-ni 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top