Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2014

Thi Thiên 113:4-9
Ai Giống Như Chúa?

“Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta?” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả mô tả Đức Chúa Trời đặc biệt như thế nào trong phần Thi Thiên này? Bạn có cảm nghĩ gì và cam kết gì qua bài học này?

Trong phần Thi Thiên này, tác giả nêu lên một lý do hết sức đặc biệt, cho thấy Đức Chúa Trời đáng được ca ngợi.

“Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta?” (câu 5). Đức Chúa Trời uy nghiêm vô cùng. Ngài là Đấng được muôn dân tôn ngợi. “Ngôi Ngài ở trên cao” – Ngài tể trị trên muôn loài. Nhưng vinh quang và sự uy nghiêm tột cùng không ngăn cách Đức Chúa Trời với con người, kể cả những người hèn mọn nhất trong xã hội.

Đức Chúa Trời trên cao cai trị cả thế giới, nhưng Ngài không dùng thẩm quyền tối cao để sai khiến các thiên sứ, hay dùng quyền năng để biến hóa, mà điều hành mọi việc. Đó là cách lãnh đạo mà con người thường áp dụng. Nhưng cách lãnh đạo của Đức Chúa Trời tối cao thì khác. Tác giả miêu tả: Đức Chúa Trời “ở trên cao… cúi xuống để xem xét trời và đất” (câu 5-6). Động từ “cúi xuống” thật tuyệt vời! Một cách diễn tả đơn sơ, chân thật, mà vô cùng độc đáo về một Đức Chúa Trời hạ mình, đến với muôn loài thọ tạo của Ngài, để bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo. Tác giả vẽ nên hình ảnh một Đức Chúa Trời không chỉ đáng tôn kính mà còn thật đáng yêu!

Ngài “cúi xuống” để “nâng,” để “nhấc” (câu 7) những người trong cảnh khốn khó, bất hạnh, những người yếu thế, ít được tôn trọng và chú ý nhất trong xã hội. Từ vị trí hết sức hèn mọn (“bụi tro,” “đống rác”), Đức Chúa Trời “đặt họ ngồi chung với các bậc quyền quý” (câu 8), họ trở nên tôn trọng. Với người Ít-ra-ên, “đàn bà hiếm muộn” (câu 9) cũng là một nỗi bất hạnh lớn. Đức Chúa Trời cũng quan tâm, chăm sóc đến đối tượng này. Ngài không lãng quên họ, đem họ ra khỏi nỗi bất hạnh đó. Ngài cho họ có được niềm vui của người làm mẹ đàn con trong nhà.

Thi Thiên này đem lại niềm an ủi lớn lao cho chúng ta, nhất là những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, đau khổ. Có những lúc, dường như chúng ta thấy mình quá nhỏ bé, thì Đức Chúa Trời cao cả sao có thể ngó ngàng. Nhưng Lời Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng, Đức Chúa Trời ở trên cao “cúi xuống” để chăm lo cho từng thân phận dù thấp hèn nhất, nếu chúng ta tin cậy và kêu cầu Ngài.

Vì vậy, “ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta?” Ngài thật là Đấng được ca ngợi đời đời!

Cảm tạ Chúa đã đoái đến con, nâng con lên trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Xin giúp con luôn tin cậy Chúa và ca ngợi Ngài bằng cả cuộc đời con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 143-144.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top