Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2014

Giô-suê 6:1-21
Nhờ Lời Chúa Để Tiến Tới trong Đức Tin

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Kìa, Ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy, hết thảy các ngươi, là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận; phải làm như vậy trong sáu ngày” (câu 2, 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong việc tiến chiếm thành Giê-ri-cô, người Ít-ra-ên đã tỏ thái độ như thế nào? Vì sao dân thành Giê-ri-cô không thể tránh khỏi diệt vong? Bạn học được bài học về đức tin vào Lời Chúa như thế nào qua phần Kinh Thánh hôm nay?

Sau khi đi do thám xứ Ca-na-an trở về, hầu hết các thám tử, trừ hai ông Giô-suê và Ca-lép, nói rằng: “Ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta; ấy là những thành lớn và kiên cố đến tận trời” (Phục Truyền 1:28). Những lời nói tiêu cực ấy đã khiến người Ít-ra-ên mất niềm tin nơi Đức Chúa Trời và thối lui. Nhưng ông Giô-suê đã khích lệ họ vững tin nơi Lời Đức Chúa Trời và tiến tới (câu 7). Những người vũ trang đi trước để bảo vệ Hòm Giao Ước và các thầy tế lễ.

Trong câu chuyện lịch sử tiến chiếm Giê-ri-cô lần này, người Ít-ra-ên yên lặng bước tới trong đức tin, trong sự nhẫn nại đáng kinh ngạc, và trong niềm hy vọng nơi sự ban cho lớn lao từ Đức Chúa Trời. Bởi đức tin nơi lời hứa của Chúa (câu 2, 3) chứ không phải sức mạnh mà tường thành kiên cố của Giê-ri-cô phải đổ xuống. Dù người Giê-ri-cô có canh phòng cẩn mật đến đâu, một khi Đức Chúa Trời đã tuyên án hủy diệt thì thành không thể tránh khỏi diệt vong.

Có những bức tường ngăn lối khi chúng ta muốn theo Chúa. Đó có thể là sự cấm đoán của gia đình không muốn chúng ta tin Chúa vì họ lầm tưởng theo Chúa là từ bỏ ông bà. Hoặc có thể là sự mê tín, dị đoan, thờ hình tượng theo tập quán xưa; cũng có thể là những lợi lộc bất chính mà chúng ta không muốn từ bỏ; những lối sống tội lỗi, những thói xấu, sự nghiện ngập, say sưa khiến chúng ta đánh mất nhân phẩm và giá trị của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Hoặc có thể là lòng vô tín, hoài nghi, kiêu ngạo, hay kiêu hãnh về bản thân.

Bởi đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời mà những bức tường ngăn lối chúng ta trên hành trình theo Chúa sẽ phải đổ xuống, những bức tường giam hãm linh hồn của chúng sẽ bị phá đổ, những bức tường che khuất chúng ta khỏi Đức Chúa Trời sẽ bị san bằng. Bởi đức tin mà năng quyền từ Đức Chúa Trời sẽ được khai phóng, san bằng mọi trở lực để chúng ta không phải lo sợ gì. Vì thế bạn hãy nhờ Lời Chúa mà tiến tới trong đức tin và trong sự vâng lời Đức Chúa Trời như người Ít-ra-ên đã làm. Bạn có sẵn sàng không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn vững tin nơi Ngài và lời hứa của Ngài để con tiếp tục tiến tới trong đức tin.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top