Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2014

Châm Ngôn 4:23; 1 Phi-e-rơ 3:8-9; Thi Thiên 51:10
Nhờ Lời Chúa Để Gìn Giữ Tấm Lòng

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm Ngôn 4:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Tấm lòng của những người theo Chúa Giê-xu có gì khác với tấm lòng của những người không có Chúa Giê-xu? Tấm lòng của Cơ Đốc nhân trở nên các nguồn của sự sống có ý nghĩa gì?

Trước khi tin Chúa, tấm lòng của người theo Chúa cũng xấu xa, gian ác như bao người, nhưng khi chúng ta tôn Chúa Giê-xu làm Chúa đời mình, thì mọi sự trở nên mới vì sự kính sợ Đức Chúa Trời tác động sâu xa vào cuộc đời chúng ta. Tấm lòng Cơ Đốc nhân không chỉ là nơi phát xuất ước muốn và tình cảm của con người, mà còn là nơi “các nguồn sự sống” lưu xuất ra như Châm Ngôn 4:23 đã dạy. Có những yếu tố quan trọng sau đây góp phần khiến cho tấm lòng của người tin yêu Chúa Giê-xu trở nên các nguồn của sự sống.

Thứ nhất, tấm lòng Cơ Đốc nhân là tấm lòng trong sạch. Trong Thi Thiên 51, Vua Đa-vít bày tỏ lòng ước ao rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” Một tâm hồn có Chúa Giê-xu ngự trị là một tấm lòng thánh khiết.

Thứ hai, tấm lòng Cơ Đốc nhân là tấm lòng tràn đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nói “Dù tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết; dù tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì” (1 Cô-rinh-tô 13:2). Chính tình yêu thương khiến tấm lòng của Cơ Đốc nhân trở nên nguồn sự sống.

Thứ ba, tấm lòng Cơ Đốc nhân là tấm lòng tràn đầy sự thương xót. “Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường” (1 Phi-e-rơ 3:8). Chúa Giê-xu luôn động lòng thương xót trước những khổ đau về thân xác cũng như tâm linh của nhiều người. Hành động vĩ đại hơn hết bày tỏ lòng thương xót trong lịch sử nhân loại chính là việc Chúa Giê-xu chịu khổ nạn trên cây thập tự vì chúng ta. Giờ đây, Ngài kêu gọi chúng ta bày tỏ lòng thương xót trên người khác vì Danh Ngài.

Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy sự thánh khiết, tình yêu thương, lòng thương xót và sự khiêm nhường không ngớt tuôn chảy từ tấm lòng của bạn. Hãy học và sống với Thánh Kinh mỗi ngày để nhờ Lời Chúa sống đẹp ý Ngài. Lời Chúa đã thay đổi tấm lòng bạn như thế nào?

Lạy Chúa, cầu xin Ngài tiếp tục thay đổi tấm lòng con để con trở thành nguồn sự sống như Lời Ngài dạy.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top