Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2014

Gia-cơ 3:2; Ê-phê-sô 4:29
Nhờ Lời Chúa Để Gìn Giữ Môi Miệng

“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao chúng ta phải cân nhắc cẩn thận khi nói năng? Kinh Thánh dạy chúng ta thế nào về lời nói? Để lời nói được gây dựng người khác và tôn vinh Đức Chúa Trời, bạn cần phải làm gì mỗi ngày?

Ông Washington Irwin nói: “Bằng cách khám lưỡi, các bác sĩ tìm ra bệnh của thân thể; và các nhà hiền triết tìm ra bệnh của tâm hồn.” Nhiều người gặp rắc rối và thất bại trong cuộc sống mà nguyên nhân phần lớn là do môi miệng kém khôn ngoan của họ mà ra. Nếu ý thức được điều này, chúng ta không thể không quan tâm đến những gì chúng ta nói với người khác, và lưu tâm nhiều hơn đến việc phải nói những lời lành hay những lời đáng nói. Lời Chúa dạy: “Bởi lời nói mà người sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt” (Ma-thi-ơ 12:37); “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).

Đôi lúc chúng ta có thói quen nói về những chuyện vặt vãnh, những điều không đáng nói. Nếu chịu khó để ý đến những gì mình đã nói với người khác, chúng ta sẽ giật mình tự hỏi tại sao chúng ta lại nói nhiều và nói những lời vô bổ như thế. Không chỉ lắm lời, mà chúng ta còn nói nhiều điều chẳng có ích lợi gì. Chúa Giê-xu dạy rằng sẽ có một ngày người ta phải khai ra những gì mình đã nói, bởi chúng ta phải chịu trách nhiệm về những lời mình đã nói ra. Nếu chúng ta lưu tâm đến Lời Chúa Giê-xu dạy, chắc chắn chúng ta sẽ phải cẩn thận nhiều hơn khi mở miệng.

Đặc biệt trong những lúc giận dữ, chúng ta rất dễ khinh suất trong lời nói và cũng dễ gây bất bình và xung đột. Tốt nhất chúng ta nên tập nói lời êm dịu nhỏ nhẹ để trình bày quan điểm của mình. Ông Gia-cơ nói: “Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình” (Gia-cơ 3:2). Vì thế, chúng ta cần phải cẩn thận trong lời nói. Kinh Thánh dạy rất nhiều về lời nói như chúng ta phải nói những lời có ân hậu, những lời nói có nêm thêm muối vào. Cách nói của chúng ta phải tôn vinh Đức Chúa Trời và những từ ngữ mà chúng ta sử dụng phải đẹp lòng Ngài.

Khi chúng ta học Kinh Thánh và sống với Thánh Kinh mỗi ngày, Lời Chúa sẽ nhắc nhở và hướng dẫn lời nói chúng ta để nói những điều gây dựng, ích lợi và tôn vinh Đức Chúa Trời. Hãy cậy Lời Chúa để cẩn thận gìn giữ môi miệng của mình.

Bạn đã từng thất bại do môi miệng kém khôn ngoan của bạn không? Bạn học được gì từ thất bại này?

Lạy Chúa, nguyện xin Ngài xức dầu trên môi miệng con và dùng Lời Ngài để giúp con chỉ nói những lời lành có ân hậu để gây dựng người khác.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top