Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2014

Ê-phê-sô 2:10; Phi-líp 2:7-8
Nhờ Lời Chúa Để Sống và Phục Vụ

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích Đức Chúa Trời vạch ra cho đời sống chúng ta là gì? Điều nào cho thấy Chúa Giê-xu đã từ bỏ mình và dấn thân phục vụ? Làm thế nào để chúng ta có thể dấn thân phục vụ Chúa?

Lời Chúa trong Ê-phê-sô 2:10 bày tỏ mục đích tốt lành mà Đức Chúa Trời đã vạch ra cho chúng ta, đó là chúng ta được đổi mới trong Chúa Giê-xu để làm việc lành theo ý muốn của Ngài. Hay nói cách khác, chúng ta được tái sinh để phục vụ Đức Chúa Trời. Phục vụ Đức Chúa Trời là một đặc ân cao cả. Tuy nhiên, chúng ta cần phải học theo gương Chúa trong sự phục vụ.

Chúa Giê-xu đã từ bỏ mình và mang lấy xác thể của con người để bước vào đời sống phục vụ (Phi-líp 2:7-8). Từ bỏ mình có nghĩa là dấn thân trọn vẹn, sẵn lòng hy sinh và cho đi tất cả những gì chúng ta có vì mục đích cao quý. Đây là điều Chúa Giê-xu đã làm. Trong ý nghĩa tuyệt đối, Chúa Giê-xu đã thật sự từ bỏ mình. Bởi Ngài đã không nghĩ đến sự sống của Ngài; Ngài đã hy sinh tất cả những gì Ngài có trên thiên đàng vinh hiển để tập trung vào điều quan trọng nhất là cứu chuộc loài người. Ngài đã dấn thân vào con đường thập tự một cách trọn vẹn, và Ngài đã đi hết con đường này, bởi đó chúng ta có được ngày hôm nay. Chúa Giê-xu đã nỗ lực tối đa và không giây phút trì hoãn trong việc cứu chuộc và tái tạo con người. Vâng lời Chúa Giê-xu dạy, các sứ đồ cũng đã hết sức nỗ lực để góp phần mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời. Tinh thần phục vụ quên mình đó vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Khi chúng ta học Lời Chúa thì sẽ thấy được mục đích tốt lành Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời chúng ta; khi chúng ta sống với Lời Chúa thì sẽ nhận được quyền năng để dấn thân phục vụ quên mình, hy sinh như Chúa chúng ta.

Bạn có sẵn sàng noi gương Chúa Giê-xu để sống phục vụ quên mình không?

Lạy Chúa, xin giúp luôn sống với Lời Ngài để con sẵn sàng dấn thân phục vụ Ngài và người khác như chính Chúa Giê-xu đã làm.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top