Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2014

Thi Thiên 113:1-3
Hãy Ca Ngợi Chúa!

“Ha-lê-lu-gia! Hỡi các đầy tớ Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Chúa!” (câu 1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai được kêu gọi ca ngợi Chúa? Vì sao phải ca ngợi Chúa? Bạn có thể ca ngợi Chúa qua những hình thức nào?

Bắt đầu và kết thúc với “Ha-lê-lu-gia!”, Thi Thiên 113 là một Thi Thiên tôn ngợi Đức Chúa Trời. Đối tượng được tác giả kêu gọi ca ngợi Đức Chúa Trời là “các đầy tớ Đức Giê-hô-va” (câu 1). Họ là ai? Thi Thiên 136:22 gọi “Ít-ra-ên”“đầy tớ” của Đức Chúa Trời. Họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời, những người được chọn bước vào giao ước với Ngài, tất cả những người Ít-ra-ên trung tín trong giao ước đó. Cơ Đốc nhân trong thời kỳ Tân Ước cũng là “các đầy tớ Đức Giê-hô-va” vì chúng ta cũng là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người được chọn bước vào giao ước đời đời với Ngài qua sự cứu chuộc của Đấng Cơ Đốc. Tất cả Cơ Đốc nhân trung tín đều được kêu gọi “ca ngợi Chúa!”

Chúng ta tôn ngợi Danh Đức Giê-hô-va vì đó là Danh duy nhất để chúng ta ca ngợi. Danh Đức Giê-hô-va bày tỏ chính Ngài với những phẩm chất Thiên Thượng của Ngài. Chúng ta có thể tôn ngợi Chúa qua nhiều hình thức khác nhau. Nhưng quan trọng hơn hết, chính đời sống chúng ta phải thật sự là một bài ca tôn vinh Chúa. Khi đối đãi với nhau cách nhân từ là chúng ta ca ngợi Chúa nhân từ. Khi sống chân thật, công chính là chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời chân thật và công chính. Qua lối sống thể hiện những phẩm chất của Đức Chúa Trời, chúng ta giúp những người chưa tin nhận Chúa nhận biết Ngài. Đó là cách thực tế và hiệu quả để chúng ta ngợi tôn Danh Chúa giữa thế gian.

Thời điểm tôn ngợi Đức Chúa Trời là từ lúc rạng đông cho đến hoàng hôn: “Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, hãy ca ngợi Danh Đức Giê-hô-va!” (câu 3). Ở đây chúng ta cũng có thể hiểu mặt trời mọc đến mặt trời lặn là từ phương đông đến phương tây, chỉ về mọi người, mọi dân tộc khắp nơi trên thế giới hãy ca ngợi Danh Đức Giê-hô-va, Đấng đã tạo nên mình. Đó là điều tất yếu và phải lẽ. Tội lỗi khiến con người sống sai lệch và thờ lạy các thần giả dối. Nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người trở lại với Ngài thông qua con đường duy nhất là Chúa Giê-xu. Ngài muốn mọi người đều được cứu, để ai nấy đều được vui mừng ngợi tôn Danh Đức Giê-hô-va. Và một viễn cảnh tươi đẹp là khi Chúa Giê-xu tái lâm, muôn dân sẽ nhận biết Đức Chúa Trời chân thật và tôn ngợi Ngài.

Bạn ngợi tôn Danh Chúa bằng những cách nào? Làm sao để bạn giúp những người chưa tin quanh mình trở lại với Chúa, để cùng bạn tôn ngợi Ngài?

Lạy Chúa, xin cho đời sống con là một bài ca tôn vinh Chúa, đưa được nhiều người trở về với Chúa để cùng con ca ngợi Danh Thánh của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 140-142.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top