Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2014

Phi-líp 4:1-7
Nhờ Lời Chúa Để Sống Vui Mừng

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao niềm vui của người tin Chúa không tùy thuộc vào hoàn cảnh? Lý do nào Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa “Hãy vui mừng đi!”? Làm thế nào bạn có niềm vui trong Chúa mãi mãi?

Thế gian nhận biết chúng ta thuộc về Chúa Giê-xu bởi vì chúng ta yêu thương nhau bằng tình yêu của Ngài đổ vào lòng chúng ta. Tuy nhiên, nếp sống Cơ Đốc chẳng những là nếp sống yêu thương mà còn là nếp sống vui mừng. Niềm vui của Cơ Đốc nhân không tùy thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Bí mật của niềm vui này là Chúa và Lời Ngài luôn ở với chúng ta.

Có những ngôi nhà hầu như vắng bặt tiếng cười vì ông bà hay cha mẹ quá khó tính. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hãy cho mọi người biết tính nhu mì của anh em” (câu 5). Đời sống nhu mì, vui mừng của con dân Chúa là nền tảng để xây dựng gia đình đầm ấm và yêu thương. Vì thế, chúng ta phải cậy ơn Đức Chúa Trời và Lời Ngài để sống vui mừng, cởi mở, hầu cho ngôi nhà của chúng ta luôn đầy ắp tiếng cười.

Nhiều con cái Chúa hỏi làm sao chúng ta có thể vui mừng khi gặp quá nhiều lo lắng trong đời sống. Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa bí quyết để sống vượt trên sự lo lắng là “dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn” (câu 6) mà trình lên Chúa. Khi sống tương giao với Chúa qua Lời Ngài, Chúa sẽ cho chúng ta sự vui mừng và bình an luôn luôn.

Đời sống Cơ Đốc không thể tránh khỏi sự khó khăn, thử thách. Nhưng trong mọi sự thử thách, khó khăn đó chúng ta phải sống vui mừng vì Chúa ở cùng chúng ta. Sứ đồ Phao-lô viết: Anh chị em “là vui mừng và mão triều thiên cho tôi” (câu 1), “Chúa đã gần rồi” (câu 5), và “sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 7) cho chúng ta thấy một tương lai tươi sáng của con cái Ngài. Những sự khó khăn hiện tại của chúng ta chẳng có thể sánh được phần thưởng Chúa cho chúng ta trong tương lai. Vậy tại sao chúng ta không sống vui mừng?

Lời Chúa giúp bạn sống vui mừng như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con sống với Thánh Kinh mỗi ngày để con luôn sống vui mừng, qua đó người khác nhận biết Ngài tốt lành là dường nào.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top