Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2014

2 Cô-rinh-tô 1:1-11
Nhờ Lời Chúa Để Được An Ủi và Biết An Ủi

“Ngài an ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể an ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong hoạn nạn, Chúa an ủi chúng ta bằng cách nào? Sứ đồ Phao-lô nhận thấy điều ích lợi gì qua sự hoạn nạn? Bạn áp dụng bài học về sự an ủi để an ủi người khác ra sao?

Trong hoạn nạn và thử thách, Sứ đồ Phao-lô ý thức được sự hiện diện của Đấng mà ông gọi là “Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi” ( câu 3). Đức Chúa Trời an ủi ông để đến lượt ông có thể an ủi người khác bằng chính sự an ủi từ Ngài. Từ “an ủi” mà Tân Ước sử dụng vừa có nghĩa thông thường là an ủi trong lúc buồn rầu, vừa có nghĩa là ở bên cạnh để khích lệ, nâng đỡ những người đang đau khổ hay đang nản lòng, thối chí. Ở đây, Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta bài học thực tế là khi đã được Lời Chúa an ủi, nâng đỡ, và những nỗi đau của chính mình được xoa dịu, thì chúng ta phải nhờ Lời Chúa đem lại sự an ủi, nâng đỡ, và xoa dịu nỗi đau cho người khác. Chúng ta được Lời Chúa an ủi để trở thành những người an ủi.

Nếu chúng ta chưa từng trải sự đau khổ thì khó mà cảm thông với những người đang trải qua sự đau khổ. Sứ đồ Phao-lô đã trải qua nhiều đau khổ, nhờ đó ông dễ dàng cảm thông với những người có hoàn cảnh như ông, và ông sẵn lòng đem đến sự an ủi cho họ. Mặt khác, Sứ đồ Phao-lô nhìn thấy điều ích lợi phát xuất từ những hoạn nạn. Sự khổ nạn mà ông trải qua đem lại sự an ủi và thêm sức mạnh cho các tín hữu Cô-rinh-tô để họ vượt qua thử thách. Họ tin rằng nếu Đức Chúa Trời đã ban ơn cho ông Phao-lô để ông có thể chịu khổ một cách bền bỉ, thì Ngài cũng sẽ ban ơn cho họ. Gương chịu khổ của Sứ đồ Phao-lô khiến cho họ được an ủi, khích lệ để cứ bền lòng chịu đựng thử thách và bức hại.

Con người dễ dàng chung vui, nhưng trong hoạn nạn, con người khó có thể an ủi nhau hiệu quả. Tuy nhiên, người thuộc về Đức Chúa Trời sẽ nhận được sự an ủi từ Lời Ngài để an ủi người khác. Ngày hôm nay, khi gặp đau khổ, bạn luôn được Lời Chúa chăm sóc một cách dịu dàng để bạn có thể chăm sóc một cách dịu dàng những người đang đau khổ. Ngài đã tỏ lòng nhân từ, thương xót, và rộng lượng đối với bạn thể nào thì bạn cũng hãy bày tỏ lòng nhân từ, thương xót, và rộng lượng thể ấy đối với những người đang đau khổ để đem lại sự an ủi và rịt lành những thương tổn của họ.

Những sự đau đớn mà Cơ Đốc nhân phải chịu luôn đi kèm với sự an ủi của Đấng Cơ Đốc. Bạn có tin quyết như thế không? Bạn có sẵn sàng an ủi người khác như Chúa đã an ủi bạn không? Bằng cách nào?

Lạy Chúa, xin giúp con nhờ Lời Chúa để có thể chăm sóc cách dịu dàng những anh chị em con đang gặp đau khổ và đem lại sự an ủi cho người khác như Ngài đã an ủi con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top