Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2014

Gia-cơ 1:1-11
Nhờ Lời Chúa Để Đối Diện với Thử Thách

“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi bị tản lạc, sống giữa những người ngoại giáo, con cái Chúa phải đối diện với những thử thách nào? Người tin Chúa phải đối diện với thử thách trong tinh thần như thế nào? Tiến trình mà Chúa sử dụng để giúp bạn trở nên giống như Ngài gồm những điều gì?

Khi sống ở xứ người do bị lưu đày, người Do Thái phải đối phó với nhiều thử thách, nào là sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, nào là những khó khăn về kinh tế, chính trị. Vì thế, họ cảm thấy mình thiếu khôn ngoan để đương đầu với thử thách đến từ nhiều phía. Biết được tình cảnh của những Cơ Đốc nhân bị tản lạc này, ông Gia-cơ đã viết thư Gia-cơ để khích lệ họ. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông khích lệ bằng cách truyền cho họ một mệnh lệnh quan trọng, đó là “Hãy coi sự thử thách trăm bề như là điều vui mừng trọn vẹn.”

Làm thế nào chúng ta có thể coi sự thử thách, hay xem những nan đề từ nhiều phía như là điều vui mừng trọn vẹn? Những người tin cậy Chúa phải bày tỏ sự khác biệt hoàn toàn với người không tin Chúa khi đối diện với những khó khăn thử thách. Với niềm tin cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời và Lời Ngài, chúng ta phải cậy ơn và quyền của Chúa để đối phó một cách tích cực với những khó khăn xảy ra trong cuộc sống. Nhờ học Lời Chúa, chúng ta hiểu rằng những nan đề dồn dập xảy đến là cách mà Đức Chúa Trời thử nghiệm những ai có đức tin lớn nơi Ngài, thì chúng ta sẽ có cớ lớn để vui mừng.

Không ai tránh khỏi nan đề trong cuộc sống, vì thế, thay vì đối diện với nan đề trong tinh thần bi quan, chúng ta hãy nhờ Lời Chúa sống vui mừng và lạc quan để đối mặt với những nan đề. Đây là cách hành xử khôn ngoan, bởi Lời Chúa qua ông Gia-cơ cho chúng ta biết nan đề mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra không phải là kẻ thù nhằm nhấn chìm chúng ta, nhưng chúng là những tác nhân mà Ngài sử dụng để giúp nâng cao phẩm chất của những người tin cậy Ngài.

Đức Chúa Trời đang giúp cho mỗi con cái Ngài trở nên giống Đấng Cơ Đốc. Tiến trình này bao gồm sự chịu khổ, thất bại, nản lòng, và những tình trạng khó xử mà chúng ta gặp phải. Nếu mọi việc đều suôn sẻ, nếu cảnh đời luôn tươi sáng và không có phong ba bão táp thì những phẩm tính tuyệt vời như yêu thương, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín… khó hình thành và phát triển một cách trọn vẹn trong chúng ta. Khi nhờ Lời Chúa vượt qua những thử thách, bạn sẽ như thép được tôi luyện để trở nên bền bỉ hơn, rắn rỏi hơn, nhẫn nại hơn. Bạn có mong ước gì và chuẩn bị thế nào để sẵn sàng đối diện với thử thách sẽ đến bất ngờ?

Lạy Chúa, con hiểu rằng thử thách là cách Ngài tôi luyện con. Cầu xin Chúa giúp con nhờ Lời Ngài để chịu đựng thử thách trong tinh thần nhẫn nại và vui mừng.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top