Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2014

Ê-phê-sô 4:17-24
Lời Chúa Thay Đổi Lối Sống

“Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ … và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (câu 22, 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là “con người cũ”? Thế nào là “con người mới”? Làm sao để “thoát lốt người cũ”“mặc lấy người mới”? Bạn có thật sự “thoát lốt người cũ”“mặc lấy người mới” chưa?

Khi nhìn thấy một số tín hữu Ê-phê-sô vẫn còn ăn ở như người ngoại đạo, Sứ đồ Phao-lô khuyên họ “phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ… mặc lấy người mới.” Đây là những mệnh lệnh làm thay đổi con người bên trong của chúng ta. Con người cũ mà Sứ đồ Phao-lô nói đến ở đây không chỉ là con người chiều theo những tham muốn xấu xa và chìm đắm trong tội lỗi, mà còn là con người của sự xung đột, kiêu ngạo, bất bình, ham tiền tài, và danh vọng.

Tâm trí của con người mới được thay đổi bởi Chúa Thánh Linh và Lời Đức Chúa Trời. Sự thay đổi này sẽ làm thay đổi lời nói và cách ứng xử của con cái Đức Chúa Trời. Khi sự đổi mới này xảy ra liên tục, chúng ta sẽ ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn. Với một “tâm trí mới,” con người mới yêu chuộng chân lý, am hiểu Lời Đức Chúa Trời, nhờ đó chúng ta có thể bước đi và có những chọn lựa khôn ngoan trong cuộc sống. Con người mới biết tận dụng mọi cơ hội để bày tỏ nếp sống thánh khiết. Đây là một trong những bước tiến giúp cho người được đổi mới bởi Lời Đức Chúa Trời đạt đến sự nên thánh trọn vẹn.

Dòng Gulf Stream chảy giữa đại dương bao la mà không hòa lẫn vào đại dương. Dòng nước này vẫn duy trì nhiệt độ ấm áp của nó ngay cả khi chảy qua vùng biển bắc Atlantic là nơi cực kỳ lạnh giá. Cơ Đốc nhân ở giữa thế gian nhưng không sống hòa lẫn với thế gian. Kinh Thánh dạy Cơ Đốc nhân là những người thánh của Đức Chúa Trời, là những người được Ngài biệt riêng ra khỏi thế gian này. Nhiệm vụ của chúng ta, những con người mới, là phải sống trong thế gian như thế nào để không bị thế gian thay đổi và đồng hóa, nhưng ngược lại chúng ta phải ảnh hưởng và thay đổi xã hội mà chúng ta đang sống một cách tích cực.

Khi chúng ta nhờ Lời Chúa và Chúa Thánh Linh để thay đổi con người bên trong của chúng ta, khi chúng ta quyết tâm “lột bỏ con người cũ,” Chúa Giê-xu sẽ thực hiện công việc của Ngài là “mặc lấy người mới,” tức là đổi mới chúng ta từ bên trong. Bạn có quyết tâm nhờ Lời Chúa để thay đổi cuộc sống mình như lời của bài Thánh Ca sau đây: “Nhờ Lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay còn đâu chuỗi ngày buồn… Mọi giông tố hay chông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe Lời Ngài. Đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng Lời Sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê”?

Lạy Chúa, xin giúp vâng theo Lời Ngài để con người bề trong của con ngày càng đổi mới trở nên giống Ngài hơn.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Ti-mô-thê 3-4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành