Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2014

Ê-phê-sô 2:11-22
Lời Chúa Đem Đến Sự Giải Hòa

“Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển” (Rô-ma 15:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ngày xưa có sự chia rẽ giữa người Ít-ra-ên và Dân Ngoại? Mức độ phân rẽ, thù địch, bất hòa trong gia đình, Hội Thánh, và xã hội ngày nay như thế nào? Bạn làm gì để giải quyết nan đề này?

Người Ít-ra-ên luôn tự hào họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời và thường khinh dể Dân Ngoại. Vì thế, sự chia rẽ và phân hóa đã diễn ra trong một thời gian dài giữa họ và các dân tộc chưa biết Chúa. Tình trạng phân biệt giữa người Ít-ra-ên và Dân Ngoại trở nên gay gắt trong thời kỳ của Sứ đồ Phao-lô. Nếu Chúa Giê-xu không đến để đem sự giải hòa và sự hiệp một cho người Giu-đa thì Dân Ngoại là những người mãi mãi không có niềm hy vọng và không có Đức Chúa Trời (câu 12). Nhờ sự giải hòa đến từ Đức Chúa Trời mà nhánh nho hoang là Dân Ngoại được tháp vào gốc nho thật là Chúa Giê-xu, để cả hai nhánh nho Giu-đa và Dân Ngoại có chung dòng nhựa sống là Chúa Giê-xu.

Dù kế hoạch giải hòa của Đức Chúa Trời đã phát huy tác dụng từ hơn hai ngàn năm nay, nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng tình trạng phân rẽ, thù địch, bất hòa, xung đột giữa người này với người kia, giữa nhóm này với nhóm nọ vẫn còn diễn ra một cách gay gắt bên ngoài xã hội, cũng như ngay bên trong gia đình, và cộng đồng của người tin Chúa. Để giải quyết tình trạng đen tối này, trước hết, chúng ta hãy tiếp nhận nhau như Chúa Giê-xu đã tiếp nhận chúng ta. Thứ hai, chúng ta cần ý thức rằng tinh thần chia rẽ đang phá hoại gia đình và Hội Thánh cách nhanh chóng, phá đổ mọi nổ lực xây dựng, giữ gìn sự hiệp một của chúng ta. Thứ ba, chúng ta cũng cần ý thức rằng, nếu cứ tiếp tục phân rẽ, xung đột nhau thì chẳng khác nào tiếp tay cho Sa-tan hủy hoại gia đình và Hội Thánh của chúng ta.

Ngày nay, khoảng cách giữa các địa phương ngày càng thu hẹp bởi các phương tiện giao thông hiện đại. Thế giới dường như là ngôi nhà chung của nhân loại. Nhưng thực tế cho thấy trong ngôi nhà chung này sự chia rẽ và rạn nứt xảy ra ở mức độ trầm trọng hơn bao giờ hết trong lịch sử nhân loại. Phân rẽ, mãi mãi là nan đề không thể nào giải quyết được nếu chúng ta không nhờ Lời Chúa để giải quyết. Nếu hiện giờ sự bất hòa vẫn còn trong gia đình, sự phân rẽ đang diễn ra ngấm ngầm hay công khai trong cộng đồng Cơ Đốc thì bạn phải tích cực đem Lời Chúa đến để sớm có sự giải hòa và hiệp một.

Bạn có thể làm được gì để góp phần đem lại sự hòa giải cho cộng đồng chung quanh bạn?

Lạy Chúa, xin giúp con sống với Lời Chúa để con trở nên người hòa giải, đem lại sự hiệp một trong gia đình, Hội Thánh, và ngoài xã hội.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Ti-mô-thê 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top