Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2014

Ê-sai 34:1-17
Niềm Hy Vọng trong Cảnh Điêu Tàn

“Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy: trong những thú vật ấy chẳng một con nào thiếu, chẳng một con nào là không đủ đôi. Vì ấy là miệng Đức Giê-hô-va đã truyền, và Thần Ngài đã nhóm chúng nó lại” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai công bố sự đoán phạt trên hoàn vũ ra sao? Sự đoán phạt trên Ê-đôm thế nào? Những bài học trong lịch sử giúp bạn điều gì trong tương lai?

Lời tiên tri ngày hôm nay có thể rất khó nghe đối với những người có người thân bị thương tật hay qua đời trong những cuộc xung đột, hoặc những người sống sót sau những trận sóng thần, bão tố, hay động đất xảy ra gần đây. Tuy nhiên, mức độ thương vong và sự tàn phá của chiến tranh và thảm họa thiên nhiên dồn dập giúp người đọc thấu hiểu được cảnh điêu tàn mô tả trong phân đoạn này.

Tiên tri Ê-sai công bố sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên các dân tộc trên thế giới tỏ ra thù địch đối với Ngài và dân Ngài. Trong lịch sử, Đức Chúa Trời đã trừng phạt các dân tộc và các đế quốc gian ác, nhưng ở đây, Tiên tri Ê-sai nói đến sự đoán phạt cuối cùng khi lịch sử kết thúc. Khi đó, trời và đất cũng “bị đoán phạt” và được thay bằng trời mới và đất mới (Ê-sai 13:9-13; 2 Phi-e-rơ 3:10-13). Sau khi mô tả sự đoán phạt lớn của Đức Chúa Trời trên hoàn vũ (câu 1-4). Tiên tri Ê-sai thình lình nói đến sự đoán phạt đổ trên đất nước nhỏ bé là Ê-đôm. Đối với ông, Ê-đôm tượng trưng cho sự độc ác cũng như những dân tộc chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Vì thế lời mô tả của Tiên tri Ê-sai trong các câu 5-15 cũng áp dụng cho sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên các dân tộc, chứ không riêng gì Ê-đôm. Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt những ai không công chính, gian ác (câu 8).

Sự đoán phạt của Chúa chắc chắn sẽ xảy ra đối với các dân tộc từ chối Ngài. Bức tranh ảm đạm mà Tiên tri Ê-sai đưa ra nhằm mô tả sự sụp đổ hoàn toàn của Bốt-ra là thủ đô của Ê-đôm (câu 6). Đây là nơi trước kia rất thịnh vượng bởi bầy gia súc đông đảo, giờ đây trở thành nơi hoang vu từ đời nọ sang đời kia. Sau này, khi lần dở cuộn sách Tiên tri Ê-sai, người ta mới thấy lời tiên tri của ông đã trở thành hiện thực. Không một loài chim, loài thú hoang nào được nhắc ở đây vắng mặt nơi vùng đất điêu tàn mà Tiên tri Ê-sai đã nói. Đức Chúa Trời khiến những loài thú này trở thành chủ nhân của vùng đất Ê-đôm!

Ngày nay, có thể chúng ta khó nhìn thấy Chúa Thánh Linh hành động bằng cách nào trong hoàn cảnh mà thảm họa thiên nhiên ngày càng thêm nhiều với mức độ tàn phá ngày càng dữ dội hơn. Ở đây, Tiên tri Ê-sai mời gọi chúng ta suy ngẫm về những điều Đức Chúa Trời đã làm trong lịch sử, và cho chúng ta những tia hy vọng trong hoàn cảnh thê lương, đổ nát của Ê-đôm. Chúng ta cũng có thể học và suy ngẫm về Chúa Giê-xu, Đấng đã ở giữa những loài thú hoang trong hoang mạc bốn mươi ngày đêm và được thêm sức bởi các thiên sứ của Đức Chúa Trời (Mác 1:12, 13).

Đức Chúa Trời đã dẫn dắt bạn và ban niềm hy vọng cho bạn thế nào trong thế giới đầy tai ương và thất vọng này? Hãy tạ ơn và tin cậy Ngài sẽ gìn giữ bạn an toàn trong các thảm họa.

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì Ngài ở với con ngay cả tại những nơi “khô khan và hoang vắng” trong đời con. Dù bất cứ điều gì xảy đến, xin giúp con cứ hy vọng và tin cậy nơi Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Ti-mô-thê 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top