Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2014

Ê-sai 33:1-24
Lửa Thiêu Đốt Đời Đời

“Ai trong chúng ta ở được với sự thiêu đốt đời đời? Ấy là kẻ bước theo công bình, nói ra chánh trực; khinh món lợi hoạnh tài, xua tay chẳng lấy của hối lộ; bưng tai chẳng nghe chuyện đổ huyết, bịt mắt chẳng thấy điều ác” (câu 14b, 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri này nhằm chống lại những ai? Có lời hứa nào cho người công chính ở đây? Bạn rút ra được bài học nào từ câu 1?

Phân đoạn này khởi đầu bằng từ “khốn thay” nhằm chống lại A-si-ri là kẻ lừa dối và phản bội người Giu-đa. Hiệp ước giữa Vua Ê-xê-chia và ông San-chê-ríp, vua A-si-ri, bị vi phạm (2 Các Vua 18:14, 15). Vua San-chê-ríp giờ đây đe dọa Giê-ru-sa-lem (2 Các Vua 18:17). Li-ban và Ít-ra-ên đã thảm bại: Đồng bằng trù phú Sa-rôn trở nên giống như sa mạc khô hạn A-ra-ba, những cây sồi của Li-ban và vườn cây ăn trái trên núi Cạt-mên bị tàn phá (câu 9). Tiên tri Ê-sai nói rằng, kết cuộc người A-si-ri sẽ bị đối xử như họ đã đối xử với người Giu-đa và các dân tộc khác. Ông cũng đã cầu nguyện để Đức Chúa Trời giải cứu dân tộc của ông. Ông trông đợi một ngày kia kẻ thù của Giu-đa sẽ thảm bại và Đức Chúa Trời sẽ được tôn cao, Si-ôn sẽ đầy dẫy sự công bình và chính trực (câu 5).

Từ “bây giờ” trong câu 10 cho thấy Đức Chúa Trời sẽ được tôn cao khi Ngài đoán phạt kẻ thù của Giu-đa cũng như những người tội lỗi ở Si-ôn (câu 14). Kế hoạch của A-si-ri nhằm chiếm đóng Giê-ru-sa-lem sẽ bị tiêu hủy. Họ sẽ bị thiêu đốt bởi chính kế hoạch gian ác của họ (câu 11) vì Đức Chúa Trời là ngọn lửa thiêu đốt (Hê-bơ-rơ 12:29). Ai có thể ở được với một Đức Chúa Trời như thế? Câu trả lời là không ai cả. Nhưng có một tin lành cho chúng ta: Ngài sẽ thiêu đốt kẻ thù, những người chống lại Ngài và thanh tẩy dân Ngài. Những ai chống lại Ngài là tự hủy mình, còn những ai bước đi trong sự công chính sẽ tồn tại, sẽ ở những thành lũy bền vững trên nơi cao và được dư dật (câu 16).

Trong các câu 17-22, Tiên tri Ê-sai nói đến lời hứa quan trọng: “Mắt các ngươi sẽ ngắm xem Vua” là Đấng Mết-si-a. Tiên tri Ê-sai nhìn thấy sau sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem bởi sự tấn công của A-si-ri và Ba-by-lôn sẽ là ngày Giê-ru-sa-lem được phục hồi. Bấy giờ, dân chúng sẽ không còn bệnh tật vì tất cả tội lỗi đã được tha thứ.

Qua phân đoạn này, bạn tìm thấy sự bảo đảm nào cho cuộc đời của bạn?

Lạy Chúa, con tiếp tục giấu mình ở trong Ngài, xin thanh tẩy con. Con tạ ơn Ngài vì con được khích lệ bởi lời hứa ai bước đi trong sự công chính sẽ tồn tại mãi mãi.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Ti-mô-thê 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top