Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2014

Ê-sai 32:1-20
Kỷ Nguyên Thanh Bình

“Công bình sẽ sinh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi. Dân Ta sẽ trú trong chỗ bình an, trong nhà yên ổn và nơi nghỉ lặng lẽ” (câu 17, 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-sai tiên tri về những điều quan trọng nào? Lời Chúa hứa trong kỷ nguyên thanh bình dân Chúa sẽ sống như thế nào? Bạn mong ước và cầu xin gì sau khi suy ngẫm những lời tiên tri này?

Trong những lời tiên tri của ông Ê-sai, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên xã hội gian ác đương thời đan xen với lời mô tả về kỷ nguyên thanh bình, công chính, và đổi mới sắp đến. Trong Ê-sai 32, Tiên tri Ê-sai nói đến sự bội đạo của người Giu-đa trước khi người A-si-ri tiến chiếm Ít-ra-ên. Ông cũng nói đến vị Vua trong tương lai sẽ chữa lành xã hội bị tổn thương vì tội lỗi, lời hứa về một kỷ nguyên thanh bình khi Đấng Mết-si-a cai trị. Lời tiên tri này có thể chia làm ba phần:

Phần 1 (câu 1-8) nói về một vị Vua tương lai sẽ trị vì theo sự công chính, các quan thì cai trị theo đường chính trực, khác nào một nơi tránh gió, chốn trú mưa, nguồn cung cấp nước cho dân chúng. Trong đất nước này, người dân sẽ lắng tai nghe Lời Vua dạy, sẽ không còn người khiếm thị, người khiếm thính, hay người nói lắp. Những người gian ác, giả nhân giả nghĩa sẽ bị lộ chân tướng nên không còn lừa đảo được ai. Chỉ có người ngay lành được Đức Chúa Trời ban phước mà thôi.

Phần 2 (câu 9-14) nói về những người phụ nữ tự mãn. Đây là nhóm người vô tâm, vẫn sống trong sự xa hoa và chỉ biết hưởng thụ. Nhưng Tiên tri Ê-sai nói tình trạng này sẽ không lâu, chỉ sau hơn một năm nữa thôi, sự đoán phạt sẽ đến. Lúc đó, mùa màng sẽ không còn, đất đai hoang vu, dân tình khốn đốn. Điều này đã ứng nghiệm khi quân đội A-si-ri của Vua San-chê-ríp xâm lược Giu-đa và tàn phá xứ và thành Giê-ru-sa-lem vào năm 701 T.C.

Phần 3 (câu 15-20) là lời hứa về kỷ nguyên thanh bình. Đây là lời Tiên tri Ê-sai nói tiếp tục về tương lai khi Thần từ trên cao đổ xuống khắp trên chúng ta, vương quốc sẽ ở dưới sự cai trị của Đấng Mết-si-a, khi ấy mùa màng sẽ sung túc, hoang mạc trở thành ruộng tốt, hoa màu dồi dào khác nào rừng rậm, chăn nuôi phát triển trở lại, dân chúng sống trong cảnh thái bình, an lạc, nhà nhà sống yên ổn bởi phước hạnh Chúa ban.

Tiên tri Ê-sai cảnh báo về sự bội đạo của dân chúng, chỉ ra những lỗi lầm của dân Đức Chúa Trời, kêu gọi họ ăn năn quay trở lại với Ngài để nhận được sự tha thứ và đổi mới và được hưởng kỷ nguyên thanh bình trong sự trị vì của Đấng Mết-si-a. Ngày nay, khi chúng ta đọc những lời này, hãy để Chúa Thánh Linh hành động để đổi mới chúng ta từ bên trong. Người ta không thể mặc lấy con người mới nếu không cởi bỏ con người cũ (Ê-phê-sô 4:22-24). Giê-ru-sa-lem xưa cũ ở dưới đất phải được phá bỏ trước khi Giê-ru-sa-lem mới từ thiên đàng thay thế (Khải Huyền 21:2).

Trong thời gian gần đây, có điều nào mới ở trong bạn do quyền phép của Chúa Thánh Linh không?

Lạy Chúa, xin thanh tẩy con và làm mới con bởi Thánh Linh Ngài. Xin Thánh Linh Chúa luôn hành động trong con, để con sống ích lợi cho công việc Chúa mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Ti-mô-thê 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top