Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2014

1 Ti-mô-thê 6:11-21
Giữ Vững Điều Chúa Giao Phó

“Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiền bạc đã đánh gục những lãnh đạo tại Ê-phê-sô như thế nào (câu 10)? Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê hãy tránh xa điều gì? Hãy theo đuổi và giữ vững những điều gì?

Phân đoạn Kinh Thánh này tập trung vào chính Mục sư Ti-mô-thê. Xuyên suốt thư tín, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, người lãnh đạo phải bày tỏ Phúc Âm. Tại đây, vị sứ đồ nhắc lại sự kêu gọi của Mục sư Ti-mô-thê và những huấn thị của ông. Mục sư Ti-mô-thê được khuyên tránh xa những sự cám dỗ về tiền bạc là điều đã hạ gục nhiều lãnh đạo trước đó tại Ê-phê-sô (câu 10). Đồng thời ông cũng phải khuyên những Cơ Đốc nhân giàu có sử dụng tài sản của mình trong ánh sáng của Nước Trời: Làm nhiều việc thiện, rộng rãi, và tích lũy của cải thuộc linh trên thiên đàng (câu 17-19). Ông phải tránh xa tà giáo, những giảng dạy sai trật là những lý do đánh mất đức tin (câu 20, 21).

Sứ đồ Phao-lô liệt kê những phẩm chất ông Ti-mô-thê và cả chúng ta có thể có trong Chúa Giê-xu Cơ Đốc: Đời sống công chính, sự tin kính, sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời mỗi ngày, tình yêu thương đối với mọi người (ngay cả các giáo sư giả), hy vọng trong kiên nhẫn, và sự mềm mại nhưng kiên quyết được thể hiện qua Chúa Giê-xu (câu 11). Tuy tất cả những phẩm chất này dành sẵn cho chúng ta trong Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta cần phải có ý chí mạnh mẽ mới nắm giữ được. Tất cả chúng ta đều phải chiến đấu để chọn con đường mình sẽ đi. Trong chiến trận đó, hãy chiến đấu dũng cảm vì đức tin để giành lấy sự sống đời đời, giữ vững điều ông đã tuyên xưng trước mặt nhiều nhân chứng (câu 12), và giữ lấy những gì Đấng Cơ Đốc đã giao phó cho ông, cho đến khi Ngài trở lại (câu 14, 20). Đức Chúa Trời ban cho ông Phúc Âm để tin, để giảng dạy, và để sống với sự chính trực vì vinh quang Ngài.

Hãy suy ngẫm về những điều Đức Chúa Trời đã giao phó cho bạn. Làm sao để gìn giữ những điều đó? Những phẩm chất nào của Đấng Cơ Đốc bạn đang theo đuổi?

Lạy Chúa, xin giúp con theo đuổi và giữ vững những phẩm chất mà Ngài muốn con có. Cảm tạ Chúa đã giao phó cho con chân lý. Xin giúp con tin, chia sẻ, và sống trong chân lý này.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Ti-mô-thê 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top