Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2014

Thi Thiên 111:1-10
Ngợi Tôn Đức Giê-hô-va

“Ha-lê-lu-gia! Con sẽ hết lòng ca ngợi Đức Giê-hô-va” (câu 1a BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả ca ngợi Chúa về những điều gì? Ông bày tỏ lòng trông cậy vào Chúa ra sao? Sự khôn ngoan liên hệ thế nào với sự kính sợ Chúa? Bạn ca ngợi Chúa về những điều gì?

Thi Thiên 111 là bài thơ ngợi tôn Đức Giê-hô-va. Tác giả bắt đầu bài thơ với lời chúc tụng Chúa, “Ha-lê-lu-gia” hay “Ca Ngợi Đức Giê-hô-va” (xem Thi Thiên 104:35). Sự tôn ngợi của tác giả xuất phát từ tấm lòng của ông và với sự cam kết mạnh mẽ đi với Chúa, “hết lòng ca ngợi” (câu 1). Tác giả bày tỏ cho mọi người biết rằng ông biết ơn Chúa và muốn mọi người biết Danh Chúa. Đời sống bạn có dâng lên Chúa sự ca ngợi Chúa từ tấm lòng trong mọi hoàn cảnh không?

Tác giả tôn ngợi Đức Giê-hô-va qua các công việc của Chúa (câu 2-6). Các công việc này bày tỏ những đặc tính của Chúa. Chúa không những quyền năng mà còn tỏ lòng thương xót con cái Ngài. Công việc của Chúa thì “vĩ đại” (câu 2), “đầy vinh quang và uy nghiêm” (câu 3), thực hiện “các phép mầu” (câu 4). Chúa bày tỏ “lòng thương xót” (câu 4), “ban thực phẩm” (câu 5), và ban “sản nghiệp của các nước” (câu 6) cho con cái của Ngài. Các từ “đời đời” (câu 3) và “mãi mãi” (câu 5) bày tỏ tình yêu Chúa dành cho con cái Ngài hôm qua, hôm nay, và muôn đời sau không hề thay đổi. Chúa ghi nhớ giao ước Chúa dành cho con cái Ngài. Những chặng đường người Ít-ra-ên đã đi qua đều để lại những đài kỷ niệm. Họ để lại “những tảng đá kỷ niệm” sau khi họ vào Ca-na-an (Giô-suê 4:1-7), và những kỷ niệm để nhớ lại ân sủng cùng tính cách vĩ đại của Ngài. Đời sống chúng ta có thật sự tôn vinh Chúa chưa? Chúng ta có để lại những kỷ niệm, sự dạy dỗ cho con cháu chúng ta về quyền năng và sự thương xót của Chúa không?

Phân đoạn tiếp theo, tác giả chuyển từ ca ngợi những công việc của Chúa đã làm sang ca ngợi Chúa qua những đặc tính của Ngài. Từ những đặc tính đó, dấy lên lòng kính sợ của ông đối với Chúa và quyết tâm giữ vững điều răn của Ngài. Tác giả bày tỏ về Chúa, Đấng “thành tín và ngay thẳng” (câu 7, 8), “kỷ cương của Ngài đều đáng tin tưởng” (câu 7) và “giao ước Ngài đến đời đời” (câu 9). Từ những đặc tính của Chúa, tác giả tôn vinh chúc tụng sự thánh khiết của Chúa “Danh Ngài là Thánh và đáng kính sợ” (câu 9). Tác giả kết luận bằng một lời cam kết của mình với Chúa, con sẽ “kính sợ Đức Giê-hô-va” vì điều đó là nền tảng hay là nguồn gốc của sự khôn ngoan. Con “sẽ vâng giữ điều răn của Chúa” vì điều đó cho con sự khôn ngoan thông sáng. Con sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi, “sự ca ngợi còn đến đời đời.” Chúng ta đang thờ phượng một Chúa có quyền năng, thành tín, và thánh khiết. Vậy chúng ta hãy gắn bó và yêu mến Chúa, học biết Chúa để rồi dâng lên Chúa sự ca ngợi, chúc tụng trọn đời sống chúng ta.

Chúa chúng ta là Đấng quyền năng, thánh khiết, và thương xót. Bạn có làm theo Lời Chúa dạy, kính sợ Chúa và chúc tụng Ngài trong mọi hoàn cảnh của đời sống không? Bạn có truyền lại cho thế hệ sau những kỷ niệm bày tỏ sự biết ơn Chúa không? Hãy ngợi tôn Chúa mãi mãi.

Lạy Cha Từ Ái, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con. Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày vững tin nơi Chúa và kính sợ Ngài luôn luôn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 137-138.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top