Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2014

1 Ti-mô-thê 5:17-6:2
Kính Trọng Người Lãnh Đạo

“Các trưởng lão khéo lãnh đạo Hội Thánh thì càng phải được kính trọng nhiều hơn” (câu 17a).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta phải cư xử thế nào với những người giữ vai trò lãnh đạo? Hội Thánh nên làm gì khi người lãnh đạo phạm tội? Bạn có quan tâm và cầu nguyện cho các lãnh đạo trong Hội Thánh mình không?

Một lần nữa, Sứ đồ Phao-lô khẳng định nếp sống của người lãnh đạo phải phù hợp với sự dạy dỗ của họ. Người khéo lãnh đạo Hội Thánh phải được kính trọng vì trách nhiệm họ mang. Ông đưa ra những lời trích dẫn từ Ngũ Kinh (Phục Truyền 25:4) và chính Chúa Giê-xu (Lu-ca 10:7) để xác nhận ý “càng phải được kính trọng nhiều hơn” trong câu 17.

Các lãnh đạo cũng không hoàn hảo, họ có thể phạm tội. Đây là một bi kịch, chúng ta không nên ngạc nhiên. Nếu có bằng chứng thích đáng về sai phạm của người lãnh đạo, thì vấn đề phải được giải quyết và khiển trách công khai, không được dung dưỡng hay che giấu (câu 19, 20). Tiến trình kỷ luật phải vô tư, minh bạch.

Với tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo, bổ nhiệm một người phạm tội nghiêm trọng làm lãnh đạo là đặt Hội Thánh vào tình trạng nguy hiểm và gánh chung trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời về tội lỗi đó. Cần phải suy xét cẩn thận, biết rõ tính ngay lành thật sự của người đó (câu 25). Nhưng dù có suy xét cẩn thận đến đâu trước khi “đặt tay,” một số sai lầm vẫn có thể xảy ra. Tội lỗi của một người có thể không bị phát hiện trong thời điểm hiện tại vì “về sau tội lỗi họ mới lộ ra” (câu 24). Nhưng cuối cùng, đời sống của tất cả chúng ta đều sẽ lộ ra trong ngày phán xét. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới biết được sự suy xét của mình sáng suốt đến đâu.

Phần Kinh Thánh này cho thấy sự kính trọng không chỉ dành cho các lãnh đạo Hội Thánh, mà còn cho các quả phụ (5:3), trưởng lão (5:17), và cả các chủ nô tin Chúa lẫn chưa tin Chúa (6:1). Một ngày nào đó, mọi người đều đứng trước sự phán xét của Đức Chúa Trời (5:24). Và hiện tại, tất cả đều phải được cư xử đúng phẩm giá của mỗi người.

Hãy cầu nguyện cho các lãnh đạo của Hội Thánh bạn, để đời sống họ thể hiện tính ngay lành và chân thật.

Lạy Chúa, xin ban phước và sự sáng suốt cho các lãnh đạo trong Hội Thánh. Xin giúp con sống sao để không làm ô Danh Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-mốt 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top