Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2014

1 Các Vua 22:29-40
Hậu Quả của Lòng Cứng Cỏi

“Đức Chúa Trời có lòng trí huệ và rất mạnh sức: Ai cứng cỏi với Ngài mà lại được may mắn?” (Gióp 9:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-háp dùng chiến thuật nào khi ra trận? Kết cuộc của Vua A-háp ra sao? Tại sao Vua A-háp nhận hậu quả đó? Theo bạn làm thế nào để tránh kết cuộc như thế?

Mặc cho lời cảnh cáo của Tiên tri Mi-chê, Vua A-háp và Vua Rô-bô-am vẫn đem quân tấn công Ra-mốt. Vì quân thù luôn tìm cách giết vua trước nên Vua A-háp dùng chiến thuật giả dạng để tránh cái chết. Dù vậy, ông cũng không thể thoát chết. Thật ra, không phải tình cờ mà Vua A-háp bị trúng tên của quân Sy-ri. Chính Đức Chúa Trời đã khiến cho mũi tên bay trúng đích. Dù tội nhân có giả dạng, thay tên đổi họ hay lẩn tránh, cũng không thể nào thoát khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Vua A-háp được chôn tại Sa-ma-ri. Hoàng tử A-xa-chia lên kế vị và đất nước Ít-ra-ên tiếp tục đi theo con đường tội lỗi.

Vua A-háp có thể dẫn Ít-ra-ên đến chỗ chiến thắng vang dội nếu ông lắng nghe và vâng phục Đức Chúa Trời, nhưng việc ông cùng người vợ gian ác tôn thờ Ba-anh, dẫn ông đến chỗ thảm bại và mất mạng. Lắng nghe Đức Chúa Trời là một thách thức lớn đối với nhiều người, nhưng vâng lời Ngài lại là thách thức lớn hơn nữa. Khi chúng ta lắng nghe và vâng lời bởi đức tin, chúng ta được dự phần vào chương trình lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài và cho toàn thế giới.

Trong phần cuối của câu chuyện cho thấy thời kỳ của Vua A-háp khá thịnh vượng và có nhiều công trình xây dựng lớn (câu 39). Vua A-háp từng nhận biết chiến thắng của ông là do Đức Chúa Trời nhưng ông không thuận phục Ngài. Bề ngoài ông tỏ ra khiêm nhường, nhưng bề trong không thật lòng ăn năn. Ba năm rưỡi hạn hán và quyền năng Đức Chúa Trời bày tỏ trên núi Cạt-mên không giúp thay đổi tấm lòng cứng cỏi của nhà vua. Bởi đã bán mình cho điều ác nên Vua A-háp không nghe lời của một trong những tiên tri vĩ đại của Cựu Ước là ông Ê-li. Hai mươi hai năm cai trị Ít-ra-ên của ông đã dẫn đất nước này ngày càng xa khỏi Đức Chúa Trời.

 Hê-bơ-rơ 4:7 dạy: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng.” Bạn đáp ứng với lời khuyên dạy này như thế nào?

Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng mềm mại để vâng theo tiếng phán của Ngài mọi lúc mọi khi.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-mốt 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top