Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2014

1 Các Vua 21:1-29
Lòng Tham Vô Đáy

“Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (1 Ti-mô-thê 6:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Na-bốt từ chối bán vườn nho? Để chiếm vườn nho của ông Na-bốt, vợ chồng Vua A-háp phạm tội trọng nào và bị hình phạt ra sao? Lòng tham muốn dẫn đến hậu quả tai hại như thế nào?

Bên cạnh cung Vua A-háp là khu vườn nho của ông Na-bốt. Vua A-háp muốn mua vườn nho này nhưng ông Na-bốt từ chối vì đây là khu đất thừa kế từ ông cha. Theo luật Môi-se, đất là sản nghiệp của Đức Chúa Trời nên không được phép chuyển nhượng vĩnh viễn cho người ngoài gia tộc (Lê-vi Ký 25:23-28). Dù tham muốn và bực tức nhưng Vua A-háp không thể làm gì hơn là buồn rầu, mất ăn mất ngủ. Giống như Vua A-háp, lắm người đầy quyền lực và không thiếu thốn gì, nhưng nếu chưa có được “vườn nho của Na-bốt,” họ ăn không ngon, ngủ không yên. Thật là lòng tham vô đáy.

Sự việc có lẽ sẽ dừng lại nếu không có bàn tay gian ác của Hoàng hậu Giê-sa-bên. Câu chuyện cho thấy bà Giê-sa-bên biết luật pháp của người Ít-ra-ên, dù bà là một công chúa ngoại bang. Bà biết rủa sả Đức Chúa Trời là tội chết. Bà cũng biết nếu có đủ hai người chứng, thì người vô tội sẽ trở thành người có tội, vì thế bà dùng mưu chước thâm độc và quyền lực để sắp đặt việc cáo gian ông Na-bốt khiến ông bị chết oan, rồi bà báo cho chồng biết để chiếm đoạt vườn nho. Bà Giê-sa-bên biết luật pháp nên tìm cách chống những người làm theo luật pháp. Vua A-háp biết luật pháp nhưng lòng tham đã khiến ông thỏa hiệp để cùng vợ giết người rồi chiếm đoạt tài sản của người khác. Người biết luật mà phạm luật thì tội nặng hơn.

Chúa sai Tiên tri Ê-li đến để công bố về đại họa xảy ra cho cả nhà Vua A-háp. Đức Chúa Trời sẽ giáng tai họa trên nhà A-háp cũng như Ngài đã giáng tai họa trên nhà Vua Giê-rô-bô-am và Vua Bê-a-sa (1 Các Vua 14:10-11; 16:3-4). Sau khi nghe sứ điệp từ Tiên tri Ê-li, Vua A-háp bày tỏ lòng ăn năn và khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa đã tỏ lòng nhân từ đối với vị vua gian ác này và trì hoãn việc hình phạt nhà vua.

Nhiều người đã tự bán mình cho tội lỗi để làm điều gian ác và nhiều người đã để cho sự tham dục xui cho họ phạm tội như Vua A-háp. “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (1 Ti-mô-thê 6:10).

Bạn cảnh giác trước sức hấp dẫn của tiền bạc và của cải như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con chế ngự lòng tham muốn trong con. Xin Thánh Linh Ngài đặt vào lòng con sự kính sợ Ngài và lòng yêu thương tha nhân để không bao giờ con cố tình gây tổn hại cho bất kỳ người nào.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-mốt 5:18-6:14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top