Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2014

Mác 14:22-25
Giao Ước trong Máu Chúa Giê-xu

“Ngài phán: “Đây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Có mối liên hệ nào giữa chiên con trong lễ Vượt Qua và Chúa Giê-xu trong buổi tiệc ly (câu 22-24)? Tâm trạng của các môn đệ trong lễ tiệc thánh đầu tiên như thế nào? Có hy vọng gì cho họ (câu 25)? Ai là người thuộc về giao ước trong máu Chúa Giê-xu? Lễ tiệc thánh có ý nghĩa như thế nào đối với bạn ngày nay?

Chúa Giê-xu và các môn đệ giữ lễ Vượt Qua để tưởng nhớ ngày Đức Chúa Trời giải thoát người Ít-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập, nhà nô lệ. Trong đêm đó, chiên con bị giết, máu được bôi vào mày cửa. Đây là giao ước giúp các thiên sứ của Đức Chúa Trời nhận biết và không giết hại con trai đầu lòng của người Ít-ra-ên. Trong buổi tiệc ly, Chúa Giê-xu thiết lập lễ tiệc thánh đầu tiên (câu 22-24). Chiên con bị giết năm xưa là hình ảnh biểu tượng của Chúa Giê-xu bị giết để làm của lễ chuộc tội cho nhân loại. Máu Chúa đổ ra chính là giao ước để Đức Chúa Trời nhận diện những người mà Ngài ban ơn tha thứ và ban sự sống đời đời.

Có lẽ chúng ta quá quen thuộc với lễ tiệc thánh trong nhà thờ nên khó có thể hiểu được cảm xúc kinh ngạc của các môn đệ trong buổi tiệc ấy. Họ đã được dạy rằng trong máu có sinh mạng, vì thế ai ăn sẽ bị trục xuất (Lê-vi Ký 17:14). Tuy vậy, họ cũng biết rằng máu rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sinh mạng mà máu mới có khả năng chuộc tội (Lê-vi Ký 17:11). Vì thế, việc uống rượu nho Chúa Giê-xu ban, biểu tượng của máu Ngài là điều thật khó hiểu cho họ. Nhưng tất cả môn đệ đã nhận bánh, chén, rồi ăn và uống. Họ có cảm xúc đau buồn hơn khi nhận biết thầy mình sắp phải bị nộp và chịu khổ hình như một con sinh trên bàn thờ. Dù vậy, họ có một niềm hy vọng khi biết rằng Chúa Giê-xu sẽ uống nước nho mới trong vương quốc của Đức Chúa Trời.

Bánh và chén là biểu tượng cho thân và máu Chúa Giê-xu, như thân thể của Chúa đã tan nát, và máu của Chúa đã thật sự đổ ra vì nhân loại trên đồi Gô-gô-tha năm ấy. Sự hy sinh đền tội của Chúa để chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và nhận lấy hồng ân cứu rỗi là thật quá lớn lao. Chúng ta cần có thái độ biết ơn Chúa, trân trọng thân và máu Chúa đã đổ ra vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cần xét lòng, ăn năn những sai phạm, xin sự tha thứ của Chúa và nhờ sức Chúa ban để sống cho Đấng đã chết vì mình.

Máu giao ước của Chúa đổ ra cho cả nhân loại nhưng không có nghĩa là mọi người đều được nhận hồng ân cứu rỗi của Chúa. Trong buổi tiệc ly, ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt cũng nhận lấy bánh và chén, nhưng theo câu 21 thì rõ ràng ông không được hưởng sự sống đời đời. Chỉ những ai thật sự tin nhận Chúa Giê-xu và trung tín với Ngài đến cùng, người ấy sẽ bước vào trong mối liên hệ cá nhân mật thiết với Ngài và được bảo đảm ngồi cùng bàn với Chúa Giê-xu trong tiệc cưới Chiên Con hầu đến.

Bạn thường suy nghĩ gì mỗi khi dự Tiệc Thánh?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã thiết lập một giao ước đời đời trong máu của Chúa cho con và những người tin cậy Ngài. Xin giúp con sống kính mến Chúa mỗi ngày và hết lòng truyền bá tình yêu rất lớn của Ngài cho những ai chưa biết Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-mốt 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top