Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2014

Mác 14:12-21
Chúa Giê-xu – Đấng Toàn Tri

“Hai môn đệ đi vào thành phố và gặp mọi việc như lời Ngài đã nói, rồi họ chuẩn bị lễ Vượt Qua” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết gì về sự toàn tri của Chúa Giê-xu? Tại sao các môn đệ buồn rầu và lần lượt hỏi Chúa “Có phải con không”? Theo bạn, từ “phản Ta” mà Chúa đề cập có ý nghĩa gì? Học biết về Chúa Giê-xu là Đấng Toàn Tri đem lại cho bạn sự khích lệ hay cảm giác lo sợ? Vì sao?

Qua lời hướng dẫn của Chúa Giê-xu về việc chuẩn bị địa điểm kỷ niệm lễ Vượt Qua và những điều thật sự đã xảy ra (câu 16) cho thấy Chúa Giê-xu là Đấng Toàn Tri. Ngài biết mọi sự trước khi chúng xảy ra. Việc các môn đệ đi đến một thành để gặp gỡ đúng lúc người gia nhân mang vò nước vào nhà, nơi họ và Chúa sẽ kỷ niệm lễ Vượt Qua có xác suất rất thấp. Họ có thể gặp một gia nhân của một nhà khác, hoặc không thể gặp gia nhân đó nếu họ đến sớm hay muộn hơn vài phút. Ngoài ra, câu 21, 24 còn cho thấy Chúa biết rõ điều sẽ xảy đến với Ngài, máu Ngài sẽ bị đổ ra để làm giá cứu chuộc cho nhiều người, và kết cuộc của ông Giu-đa sẽ thảm hại như thế nào.

Buổi chiều, trong bữa tiệc của lễ Vượt Qua, các môn đệ lần lượt hỏi Chúa có phải người phản Chúa là họ hay không. Có lẽ trước lời công bố của Chúa, các môn đệ đã tự xét và nhận thấy lòng mình trong sạch, nên họ muốn Chúa xác nhận điều này. Thật giả hình thay, ông Giu-đa cũng hỏi Chúa, và Ngài đã xác định chính ông là kẻ phản Ngài (Ma-thi-ơ 26:25). Điều Chúa muốn đề cập khi Ngài nói “phản Ta” là sự cố ý phạm tội và không biết ăn năn. Ông Phi-e-rơ cũng đã từng chối Chúa ba lần; khi Chúa bị bắt, các môn đệ khác cũng sợ hãi trốn chạy . Nhưng họ đã ăn năn và nhận được sự tha thứ của Chúa Phục Sinh. Họ được Chúa tiếp tục tin dùng, và cuộc đời trở nên hữu ích cho Vương Quốc của Ngài. Đã nhiều lần Chúa cảnh cáo ông Giu-đa, cho ông nhiều cơ hội để ăn năn nhưng ông đã từ chối ân sủng của Chúa. Ông tự chọn con đường chết cho mình, như Chúa Giê-xu, Đấng Toàn Tri đã nhìn thấy từ trước.

Chúa Giê-xu nhìn thấu động cơ trong lòng người. Ngài nhìn thấy tấm lòng tận hiến của bà Ma-ri khi bà dâng bình dầu quý, Chúa biết từng dòng suy tưởng trong lòng mỗi môn đệ, Ngài biết âm mưu phản bội trong lòng ông Giu-đa. Thật phước hạnh và được khích lệ vô cùng khi Chúa nhìn thấy tình yêu chúng ta dành cho Ngài, những nỗ lực rất nhỏ chúng ta làm vì biết ơn Chúa. Nhưng cũng thật xấu hổ khi Chúa nhìn thấy những động cơ đen tối, bộ mặt giả hình mà chúng ta đã tạo nên để dối Chúa, gạt người. Hãy chọn sự ăn năn để nhận lấy ơn tha thứ của Chúa.

Bạn có tin rằng Chúa biết mọi suy nghĩ sâu thẳm trong lòng bạn không?

Lạy Chúa Giê-xu, con là một tội nhân, lòng con đầy những suy nghĩ xấu xa. Con đã phạm tội rất nhiều với Chúa và người khác trong lời nói và hành động. Xin Chúa tha thứ cho con và giúp con bước đi ngay thẳng giữa cuộc đời này.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-mốt 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top