Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2014

Công Vụ 4:23-31
Nơi Nhóm Lại Rúng Động

“Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ” (câu 31).

Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ đang sống trong bối cảnh nào? Họ đã cầu nguyện như thế nào? Kết quả ra sao? Làm thế nào để mỗi Cơ Đốc nhân luôn đầy dẫy Chúa Thánh Linh như mệnh lệnh Chúa truyền?

Các môn đệ đầu tiên đang sống trong bối cảnh Sứ đồ Phi-e-rơ và Sứ đồ Giăng vừa được trả tự do. Họ bị bắt bỏ tù vì đã làm phước cho người tàn tật tại Cửa Đẹp (Công Vụ 4:9) và họ được đầy dẫy Chúa Thánh Linh để làm chứng cho những người bức hại. Họ thuật lại mọi điều các lãnh đạo tôn giáo đã nói, những lời cấm đoán, ngăm đe, dù không thể tìm được lý do để bắt tội. Họ cũng thuật lại quyết định dứt khoát của mình là chỉ vâng lời Đức Chúa Trời và “không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe” (câu 19, 20).

Vừa nghe xong, tất cả môn đệ đều một lòng “cất tiếng lên cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời.” Họ đã giải quyết nan đề bằng lời cầu nguyện. Ai nấy tôn cao Chúa là Đấng Tạo Hóa Quyền Năng, là Đấng Toàn Tri, Đấng Tể Trị tối cao, Đấng khiến mọi sự hiệp lại làm thành mọi việc “tay Ngài và ý Ngài đã định trước.” Họ phó thác mọi sự vào tay Chúa, xin Chúa xem xét việc kẻ thù ngăm dọa và xin Chúa bày tỏ chương trình của Ngài cho họ…

Họ không xin Chúa tiêu diệt kẻ thù hay thay đổi hoàn cảnh, nhưng xin Chúa ban cho điều họ cần để có thể hoàn tất sứ mệnh Chúa giao trong hoàn cảnh đó. Họ xưng mình là đầy tớ của Chúa, những người chờ đợi lắng nghe tiếng Chúa để vâng phục. Họ thưa với Chúa rằng họ cần sự dạn dĩ để rao giảng Đạo Ngài, vì rao giảng Đạo Ngài là lẽ sống, là lý do tồn tại của mỗi Cơ Đốc nhân. Họ biết rõ nếu không can đảm thì họ không thể hoàn tất sứ mệnh giữa một thế giới thù địch. Nhưng trên hết, họ cần quyền năng trong Danh Chúa Giê-xu vì Cơ Đốc không phải là một mớ lý thuyết mà là sự sống, sự sống mà thế gian chết đang cần, và không điều gì có thể cản được quyền năng của Chúa Giê-xu. Họ cầu xin Chúa đưa tay ra thực hiện những việc quyền năng cặp theo lời chứng của họ để chinh phục nhiều người cho Chúa.

Kết quả là nơi nhóm lại rúng động. Sự hiện diện của Chúa quyền năng đã làm rúng động mọi việc. Mọi chướng ngại đều phải bị san bằng trước sự hiện diện của Chúa quyền năng. Nhưng quan trọng hơn cả là “ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Mỗi người hiện diện trong phòng cầu nguyện, không chừa một ai cả, đều được “đầy dẫy” Chúa Thánh Linh. Đúng như Lời Chúa đã hứa “Ta sẽ đổ Thần Ta” trên mọi loài xác thịt. Những ai biết tôn cao Chúa Giê-xu, biết phó thác mình hoàn toàn cho sự thanh tẩy, biến đổi, và sử dụng của Đấng Tể Trị tối cao đều kinh nghiệm điều Chúa đã hứa. Khi đầy dẫy Chúa Thánh Linh, ai nấy đều “giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.” Một người sống phải biết mở miệng ra để nói – một đầy tớ của Đức Chúa Trời phải rao giảng đạo Đức Chúa Trời – một người con của Đấng Quyền Năng phải thực hành sứ mệnh Cha giao một cách dạn dĩ.

Bạn có dạn dĩ giảng Đạo Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh khó khăn không? Năng lực nào giúp bạn dạn dĩ?

Lạy Chúa, xin cho con ngước lên cao để thấy Chúa Quyền Năng đang tể trị, nhìn về tương lai để thấy sứ mệnh phải được hoàn tất, và quỳ gối xuống để xin Ngài ban quyền năng Chúa Thánh Linh để dạn dĩ giảng đạo Đức Chúa Trời qua môi miệng và đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top