Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2014

Thi Thiên 109:21-31
Xin Chúa Giúp Đỡ Con

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ôi! Xin giúp đỡ con, và cứu con theo lòng nhân từ của Chúa” (câu 26 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đưa ra những lý do gì để xin Chúa giúp đỡ ông? Tình trạng từ tinh thần đến thể xác của ông ra sao? Ông xin Chúa điều gì? Qua bài học hôm nay, bạn học được điều gì về đức tin nơi Chúa?

Vua Đa-vít kêu cầu Chúa giúp đỡ ông vì “Danh Chúa” (câu 21). Danh Ngài là “Giê-hô-va,” là Chúa mà ông thờ phượng, chúc tụng. Danh Chúa là Danh trên hết mọi danh. Danh Chúa bày tỏ những đặc tính của Chúa. Vua Đa-vít cầu xin trong Danh Chúa, xin Ngài yêu thương và thương xót đến ông. Vì Danh Chúa, ông cầu xin Ngài “ban phước cho con” (câu 28), ông được “vui vẻ” (câu 28) và ông không còn hổ thẹn trước kẻ thù của ông (câu 29). Ông kết thúc lời kêu cầu giải cứu bằng cách tôn vinh Danh Chúa, cảm tạ “Đức Giê-hô-va” (câu 30). Vua Đa-vít tôn xưng Giê-hô-va là Chúa của ông, là Đấng ông luôn luôn tôn cao và làm sáng Danh Ngài. Đời sống bạn có luôn bày tỏ mình là con Chúa và luôn làm sáng Danh Chúa chưa?

Vua Đa-vít xin sự giúp đỡ của Chúa vì lòng nhân từ của Chúa. Câu “Vì lòng nhân từ Chúa là tốt lành, xin giải cứu con” (câu 21b) hay “và cứu con theo lòng nhân từ của Chúa” (câu 26), bày tỏ tấm lòng nương cậy trọn vẹn của ông nơi Chúa. Ông biết rằng ông thuộc về Chúa và Chúa luôn yêu ông. Bên cạnh đó, Vua Đa-vít cũng nhận biết ông không xứng đáng để được Chúa yêu và được Chúa giải thoát nên ông cầu xin lòng nhân từ của Ngài. Trên hết mọi điều, Vua Đa-vít tin rằng Chúa là Đấng có năng quyền giúp đỡ ông trong những khó khăn ông đang phải chịu.

Vua Đa-vít biết rõ Chúa là Đấng thấu hiểu nhu cầu của ông và sẽ giúp đỡ ông. Ông trình bày hoàn cảnh của mình “khốn cùng và thiếu thốn” (câu 22), thân xác “gầy mòn, ốm yếu,” tinh thần hao mòn, mệt mỏi. Dù ông đã cố “kiêng ăn” về tội lỗi mình đến đầu gối run rẩy, nhưng điều đó cũng không đem đến cho ông niềm vui. Đời ông không còn thấy được mục đích. Kẻ thù ông chê cười vì sự gian nan mà ông phải chịu. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời, Vua Đa-vít cầu xin Chúa giúp đỡ ông. Ông kết thúc bằng lời cầu nguyện: “Ngài đứng bên phải người thiếu thốn, để giải cứu mạng sống họ.” Ông tin rằng Chúa sẽ ban phước và giải cứu ông. Chúa Giê-xu trên thập tự giá cũng bị con người chê cười như Vua Đa-vít, “Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu” (Ma-thi-ơ 27:39), nhưng Chúa đã đắc thắng sự chết. Cơ Đốc nhân cũng sẽ gặp nhiều khốn khó, nhưng hãy tin nơi Chúa, vì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta.

Đời sống Vua Đa-vít là gương mẫu cho Cơ Đốc nhân. Đời sống ông đi liền với mục đích làm sáng Danh Thiên Chúa. Ông tin vào sự nhân từ của Chúa và biết rằng Chúa sẽ đi với ông trong mọi khó khăn của cuộc đời ông. Lòng tin của ông luôn vững chắc trong Chúa.

Khi đối diện với những nan đề trong cuộc sống, bạn thường giải quyết bằng cách nào?

Lạy Chúa Từ Ái, con cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ và ơn thương xót Ngài dành cho con còn đến đời đời. Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày vững tin nơi Chúa và luôn làm sáng Danh Chúa qua đời sống bé nhỏ của con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 135.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top