Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2014

Công Vụ 2:1-13
Đầy Dẫy Chúa Thánh Linh

“Các môn đệ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói” (Công Vụ 2:3-4).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa ban cho môn đệ món quà gì trong ngày lễ Ngũ Tuần? Giải thích những biểu tượng trong ngày phước hạnh này? Kết quả thế nào? Chúa ban cho bạn ân tứ nào? Để làm gì?

Vâng theo lời dạy của Chúa Giê-xu, các môn đệ đã trở về Giê-ru-sa-lem chờ đợi quyền phép từ trên cao để có thể tiếp nối chức vụ của Thầy mình loan báo tin mừng Chúa Giê-xu đã phục sinh, ban sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, không những các môn đệ nhóm tại một chỗ mà còn hiệp một lòng, một ý cùng nhau để chờ đợi Chúa Thánh Linh. Thình lình có tiếng gió đến từ trời, nghĩa là đến từ Đức Chúa Trời. Các môn đệ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người. Lưỡi rời rạc từng cái một cho biết mỗi người đều phải nhận Chúa Thánh Linh. Lưỡi như bằng lửa, sáng rực, nóng ấm, và vinh hiển. Lưỡi đậu trên mỗi người cách cá nhân, để điều khiển người đó mở miệng nói về Chúa Giê-xu như Đại Mệnh Lệnh Chúa truyền. Hết thảy đều được đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Mỗi người nói các thứ tiếng khác nhau theo như Chúa Thánh Linh cho mình nói: Đây không phải tiếng lạ, mà là tiếng ngoại quốc của các dân tộc đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem, vì mọi người cần nghe Phúc Âm bằng tiếng mẹ đẻ của mình, và Chúa Thánh Linh có toàn quyền ban ân tứ Thánh Linh tùy ý Ngài muốn theo chương trình của Ngài.

Tin tức về biến cố Chúa Thánh Linh giáng lâm đã thôi thúc dân chúng chạy đến, nhưng quan trọng hơn cả phải là “tiếng từ trời.” Phải có sự cảm thúc của thiên đàng con người mới thực sự đến với Tin Mừng. Dân chúng sững sờ nghe môn đệ nói tiếng xứ mình: Họ biết rõ các môn đệ là người Ga-li-lê, lại là những người ít học. Họ phải thừa nhận rằng đây là một phép lạ từ trời.

Bác sĩ Lu-ca cố tình liệt kê một quốc gia để nhấn mạnh đến sự công bố Phúc Âm là cho mọi dân tộc trên toàn thế giới thời bấy giờ. Mỗi dân tộc phải được nghe Phúc Âm bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình một cách rõ ràng, chính xác, không nhầm lẫn.

Dân chúng sợ hãi khi nghe môn đệ nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh giáng lâm là để ban quyền năng cho môn đệ làm chứng về Chúa Giê-xu, công bố những sự cao trọng của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Họ chỉ nói những gì Chúa Thánh Linh muốn mình nói, và ý muốn Chúa cho môn đệ là làm chứng về Chúa Giê-xu. Dân chúng sợ hãi không phải vì người nói mà vì sứ điệp được rao ra. Sứ điệp đó được công bố bởi môn đệ của Chúa Giê-xu, là Đấng mà dân chúng đã đồng lòng xin ông Phi-lát đóng đinh trên cây thập tự. Vì thế, họ vô cùng sửng sốt và bối rối.

Ngày nay, không tín hữu nào lại không được Chúa Thánh Linh ban cho những ân tứ khác nhau để gây dựng Thân Thể Đấng Cơ Đốc, công bố Tin Mừng, thực hiện sứ mệnh Chúa giao và làm vinh quang Đức Chúa Trời. Bạn có đang thực hiện sứ mệnh Chúa giao chăng?

Cảm tạ Chúa vì những người khát khao chờ đợi đã kinh nghiệm sự đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Xin ban cho con điều Chúa đã hứa để con làm chứng về Chúa Giê-xu và làm vinh quang Danh Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top