Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2014

Giăng 16:7-15
Công Tác Chúa Thánh Linh

“Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến (Giăng 16:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Thánh Linh sẽ làm gì cho những người thế gian? Ngài sẽ làm gì cho các tín hữu? Chúng ta phải đáp ứng thế nào khi nhận ra Chúa đã ban ơn cho mình?

Chúa Giê-xu vừa mới tuyên bố hai điều đau buồn cho các môn đệ. Đó là Chúa sẽ ra đi và họ sẽ phải đối diện với hoạn nạn, bức hại (câu 1-7). Tuy nhiên, Ngài không dừng ở đó. Ngài giới thiệu cho họ tin mừng về Chúa Thánh Linh sẽ đến, và đây là điều ích lợi hơn cho các môn đệ.

Đối với những người trong thế gian, Chúa Thánh Linh sẽ là Đấng Cáo Trách. Ngài cáo trách thế gian về tội lỗi (câu 8) vì họ không tin Chúa Giê-xu (câu 9). Không cần phải làm những điều ô uế tội lỗi; chỉ cần khước từ Chúa Giê-xu thì con người đã bị định tội rồi. Vì khước từ Chúa Giê-xu là khước từ tình yêu của Đức Chúa Trời, là khước từ chính Đức Chúa Trời. Đây chính là tội lỗi lớn hơn hết, là căn nguyên của mọi tội lỗi khác vì đã phạm vào điều răn lớn nhất của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 22:37-38).

Chúa Thánh Linh sẽ thuyết phục thế gian về sự công chính (câu 10): Đây là sự công chính Chúa Giê-xu đã thực hiện khi Ngài chịu chết để trả xong án phạt tội lỗi cho con người theo luật công chính. Chúa Giê-xu đã sống lại và thăng thiên chứng tỏ Ngài là Đấng công chính, nên Ngài có quyền xưng công chính những người nhờ Ngài mà đến cùng Đức Chúa Trời.

Chúa Thánh Linh cũng cáo trách về sự phán xét: Ngài tuyên án Sa-tan và những người đi theo nó (câu 11). Sa-tan đã tập trung quyền lực tại thập tự giá để “cắn gót chân” Chúa Giê-xu, nhưng Chúa đã giày đạp đầu Sa-tan bằng sự chết và sống lại của Ngài, đánh bại Sa-tan cách hoàn toàn và vĩnh viễn.

Đối với các tín hữu, Chúa Thánh Linh sẽ dẫn họ vào mọi lẽ thật (câu 13). Chúa Thánh Linh sẽ dẫn môn đệ Chúa vào mọi lẽ thật mà trí khôn bình thường không bao giờ hiểu được. Chúa Thánh Linh cũng báo trước những sự thật về tương lai, về những điều sẽ xảy ra để môn đệ biết cách sống và phục vụ Chúa cách tốt đẹp.

Chúa Thánh Linh cũng sẽ làm sáng Danh Chúa Giê-xu (câu 14). Ngài sẽ rao bảo những điều thuộc về Chúa Giê-xu để chúng ta biết Chúa ngày càng hơn hầu tin cậy Chúa, vâng phục Chúa, và hưởng mọi phước lành Chúa ban. Chúa Giê-xu là đề tài cao cả duy nhất mà Chúa Thánh Linh đã bày tỏ cho con cái Chúa, và Ngài chỉ muốn nói về Chúa Giê-xu mà thôi. Khi rao bảo về Chúa Giê-xu, Ngài cũng đồng thời làm sáng Danh Chúa Giê-xu vì Ngài sẽ chứng tỏ mọi điều Cha có đều là của Chúa Giê-xu, nghĩa là Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đáng tôn thờ.

Sống với Chúa Thánh Linh là đồng công với mọi công tác của Ngài để làm chứng về Chúa Giê-xu và làm sáng Danh Ngài. Bạn đã thực hiện điều này chưa?

Cảm tạ Chúa Thánh Linh đã đến để khuyến cáo con phải ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu. Tạ ơn Ngài vì Ngài cũng dạy con mọi lẽ thật. Xin cho con học theo gương Ngài để nói về Chúa Giê-xu và làm sáng Danh Chúa Giê-xu.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top