Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2014

Giăng 14:26-27
Bình An trong Thánh Linh

“Chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an” (Rô-ma 8:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi từ giã môn đệ về trời, Chúa Giê-xu đã hứa gì với họ? Làm sao chúng ta nhận được sự bình an Chúa Giê-xu hứa ban? Bạn cần điều chỉnh những gì trong đời sống bạn để có được sự bình an của Chúa?

Khi ông bà A-đam, Ê-va phạm tội, họ đã trốn khỏi mặt Đức Chúa Trời vì lo sợ, kể từ đó, sự bất an và lo lắng bắt đầu ngự trị trên toàn thể nhân loại. Vì thế, các thầy tế lễ ngày trước thường chúc cho dân chúng: “Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!” (Dân Số Ký 6:26). Bình an là một nhu cầu lớn của con người, và là niềm khát khao của cả thế giới tội lỗi này.

Trước khi từ giã môn đệ, Chúa biết họ sẽ lo lắng và sợ hãi vì không còn được Ngài ở bên cạnh, nên Ngài đã khích lệ và hứa sẽ ban sự bình an cho họ: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (câu 27). Nhưng Chúa để sự bình an lại bằng cách nào? Làm thế nào người theo Chúa nhận được sự bình an Chúa ban cho? Bí quyết nằm ở câu 26: “Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha đã nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.” Khi Chúa Thánh Linh được sai xuống, Ngài sẽ giúp con dân Chúa hai điều: Thứ nhất là dạy dỗ, vì Ngài là Thần Lẽ Thật nên Ngài sẽ dạy dỗ để con dân Chúa sống theo chân lý. Thứ hai là nhắc lại mọi điều Chúa Giê-xu đã phán để con dân Chúa không quên Lời dạy của Ngài. Khi chúng ta sống với chân lý và vâng theo Lời dạy của Chúa Giê-xu, hay nói cách khác, chúng ta sống với Thánh Linh, chúng ta sẽ nhận được sự bình an kỳ diệu như lời hứa của Chúa, là sự bình an không lệ thuộc hoàn cảnh. Bình an của thế gian là bình an giả tạo, nay còn mai mất, nhưng bình an Chúa ban cho là bình an tuyệt đối trong tâm hồn, vì thế Chúa bảo lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi như người thế gian nữa.

Bình an là một trong những mỹ đức của Trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Sứ đồ Phao-lô cũng dạy trong Rô-ma 8:6: “Chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an.” Bình an thật không do con người tạo nên, nhưng đến từ Chúa Giê-xu cho những ai bằng lòng sống với Chúa Thánh Linh.

Có điều gì đang làm cho bạn lo lắng không? Bạn sẽ làm gì để nhận được sự bình an Chúa ban?

Cảm ơn Chúa Giê-xu đã ban sự bình an cho con. Xin giúp con sống theo Thánh Linh, vâng phục Ngài trọn vẹn để sự bình an kỳ diệu của Chúa luôn ngự trị trong lòng con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 3-4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top