Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2014

Giăng 14:15-21
Chúa Thánh Linh An Ủi

“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời” (Giăng 14:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu hứa với các môn đệ là Ngài sẽ sai Đấng An ủi đến? Đấng An ủi là ai? Sự an ủi của Chúa Thánh Linh giúp gì khi chúng ta an ủi người khác? Bạn thực hành bài học về sự an ủi với người quanh bạn như thế nào?

Cuộc đời ngắn ngủi và đầy lao nhọc. Bao người từng than van đời là bể khổ. Do vậy, sự an ủi là nhu cầu rất lớn của đời sống con người.

Trước khi lìa môn đệ về trời, Chúa Giê-xu đã khích lệ họ rằng: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời” (câu 16). Khi nói: “Cha sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi,” Chúa Giê-xu muốn nói rõ đó là Thần Lẽ Thật ra từ Cha (câu 17), cho nên việc Chúa Giê-xu sai Chúa Thánh Linh đến là phù hợp với chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu biết rõ môn đệ của Ngài cần điều gì sau khi Ngài rời họ, nên Ngài đã xin Cha ban cho họ một Đấng An Ủi khác, thay thế cho Ngài là Đấng hiện đang chăm sóc và an ủi họ. Chúa Thánh Linh biết tâm tư nguyện vọng của chúng ta hơn là chúng ta biết mình. Ngài biết nhu cầu của chúng ta hơn là chúng ta nhận biết: “Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:26).

Con cái Chúa được an ủi khi có Chúa Thánh Linh trong đời sống. Với sự an ủi của Ngài, chúng ta có thể hát vang lời ca: “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn” (Thi Thiên 119:50). “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi” (Thi Thiên 23:4). Khi được Chúa an ủi, chúng ta cũng có thể an ủi người khác khi họ gặp khổ đau: “Ngài an ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể an ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!” (2 Cô-rinh-tô 1:4). Chúng ta sẽ không tự mình an ủi người khác, nhưng chúng ta an ủi bằng sự an ủi của Chúa Thánh Linh, là Đấng An Ủi.

Để nhận được sự an ủi từ Đấng An Ủi, tức Thần Lẽ Thật, câu 21 dạy chúng ta phải vâng giữ Lời Chúa trong cuộc sống. Vì Lời Chúa là lẽ thật, ai không vâng giữ Lời Chúa thì sẽ không nhận được tình yêu từ Chúa Giê-xu và Đức Chúa Cha.

Khi gặp khó khăn, buồn nản trong cuộc sống, bạn nghĩ đến ai trước tiên?

Lạy Chúa Thánh Linh, con cảm ơn Ngài vì Ngài luôn an ủi đời sống của con, ngay cả khi con không biết phải cầu xin điều gì. Xin cho con luôn vui hát trong đời sống mình rằng “Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con” để con cũng có thể sống an ủi người khác nữa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 1-2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top