Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2014

Ga-la-ti 5:16-25
Sống với Chúa Thánh Linh

“Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy” (Ga-la-ti 5:25).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nhận được Chúa Thánh Linh, đời sống các môn đệ đầu tiên đã thay đổi như thế nào? Đời sống theo xác thịt và đời sống theo Chúa Thánh Linh khác nhau ra sao? Làm thế nào chúng ta sống với Chúa Thánh Linh?

Sống với Chúa Thánh Linh là sống trong vui mừng, phước hạnh: Sau khi chứng kiến Chúa Giê-xu thăng thiên, các môn đệ trở về với lòng tin cậy vào lời hứa của Ngài: “Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha Ta đã hứa, còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao” (Lu-ca 24:48-49). Họ đã chờ đợi, và Lời hứa của Chúa đã ứng nghiệm, Chúa Thánh Linh khiến tâm linh các môn đệ được thức tỉnh, thay vì bị giam cầm trong nỗi sợ hãi đến nỗi phải trốn tránh, đóng cửa nhà, đóng cửa lòng, và đóng cả tâm trí, thì nay họ hăng hái nhiệt tình rao giảng Tin Mừng, vì được Chúa Thánh Linh trang bị năng lực sống động của Ngài.

Sức sống của Chúa Thánh Linh giống như làn gió trong lành, cung cấp cho con người sức sống tươi mới và tự do, đó là giải thoát khỏi sự sợ hãi và xiềng xích vô hình của tội lỗi. Trong Kinh Thánh, người sống theo Lời Chúa được ví như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết. Cây tốt được nhận biết bằng trái của nó, tín hữu tốt được nhận biết bằng trái Thánh Linh thể hiện qua cuộc sống: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).

Sống với Chúa Thánh Linh thì không sống theo xác thịt: Cơ Đốc nhân luôn luôn phải lựa chọn giữa những ước muốn và tham vọng của con người cũ với cuộc sống mới trong Chúa Thánh Linh. Ga-la-ti 5:16 dạy chúng ta: “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” Nếu để Chúa Thánh Linh quyết định đời sống của mình thì chúng ta có thể chống lại những điều ưa muốn theo bản tính xác thịt.

Người sống theo xác thịt thì tư tưởng, ý muốn và hành động hướng về sự chết: “Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết” (Rô-ma 8:13). Ngược lại, người sống theo Chúa Thánh Linh, thì chú tâm vào Chúa Thánh Linh và sẽ có cuộc sống bình an: “Chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an” (Rô-ma 8:6).

Sống với Chúa Thánh Linh là nghe Lời Đức Chúa Trời, làm theo, xưng nhận tội lỗi, xin được tha thứ, và biết ơn Ngài. Chúng ta hãy hết lòng, hết trí mà sống với Chúa Thánh Linh, vì đây là những gì Chúa muốn cho cuộc đời mình thực hiện. “Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh” (Rô-ma 8:5).

Có điều nào bạn cần sửa đổi để có thể sống với Chúa Thánh Linh cách trọn vẹn?

Lạy Chúa Thánh Linh, xin ban cho con biết hạ mình, vâng phục bước theo Ngài để nhận được năng quyền chống lại những điều ưa muốn của xác thịt, và cũng có năng lực từ Ngài để sống giống Chúa, tràn đầy yêu thương và phước hạnh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 9-10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top