Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2014

Ê-sai 31:1-9
Đức Chúa Trời Che Chở

“Như chim bay liệng thể nào, đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ che chở Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vượt qua và gìn giữ cho” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai lặp lại những chủ đề nào? Ông nói về sự che chở của Đức Chúa Trời như thế nào? Phân đoạn này đem lại sự an ủi, khích lệ nào cho bạn?

Từ “khốn thay” cuối cùng nói đến những chủ đề đã nói trước đó. Ai Cập không thể giúp cho Ít-ra-ên (câu 1-3). A-si-ri sẽ thảm bại (câu 8). Nếu Ít-ra-ên quay trở lại với Đức Chúa Trời, từ bỏ thần tượng, sống công chính, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân tộc này (câu 4-7, 9). Tiên tri Ê-sai lần lượt nhấn mạnh những ý tưởng như thế bằng cách sử dụng một số ẩn dụ.

Trước tiên, ngựa tượng trưng cho sức mạnh quân sự của Ai Cập. Chúng được sử dụng như những cổ máy sống để tấn công kẻ thù, tựa như xe tăng thời hiện đại. Theo cái nhìn của con người, nếu liên minh với Ai Cập, Ít-ra-ên sẽ trở nên hùng mạnh hơn để đối đầu với A-si-ri. Ngựa cũng nói đến những gì chúng ta có thể làm nhờ vào sức mình để có đời sống tốt hơn, tiện nghi hơn. Đối với Tiên tri Ê-sai, nhờ cậy sức mạnh của chính mình hay của người khác mà không nhờ cậy Đức Chúa Trời, thể hiện tình trạng thiếu đức tin nơi con dân Chúa. Không có nguồn lực hay sức mạnh nào của con người có thể làm thay đổi kế hoạch của Đức Chúa Trời sử dụng A-si-ri để đoán phạt Ít-ra-ên.

Thứ hai, sư tử không lùi bước trước người chăn và rống to trước khi vồ mồi là hình ảnh quen thuộc để nói lên sự đoán phạt sắp xảy ra. Thứ ba, hình ảnh chim cha mẹ bay lượn phía trên để che chở cho lũ chim non là hình ảnh Đức Chúa Trời che chở cho con dân Ngài. Giống như người Ít-ra-ên, chúng ta thường trông cậy vào những điều mắt thấy và thường có thói quen trông cậy vào sự che chở của con người. Sức mạnh của loài người không nghĩa gì so với quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự che chở của Đức Chúa Trời tốt hơn sự che chở của bất cứ con người hay thế lực nào.

Giáo lý về sự quan phòng dạy rằng, Đức Chúa Trời không chỉ sử dụng quyền năng Ngài để bảo tồn vũ trụ, mà Ngài còn hành động trong và qua mọi hoàn cảnh của chúng ta để thực hiện ý định tốt lành và toàn hảo của Ngài. Tin cậy Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh không có nghĩa là cam chịu và chấp nhận mọi điều xảy ra cho chúng ta cách mù quáng, nhưng là tin cậy Đức Chúa Trời đang hành động để cho chúng ta điều tốt lành nhất, kể cả khi chúng ta đang ở trong sự đau khổ hay đang đối diện với hiểm họa.

Bạn có tin như thế không? Bạn đang đối diện với thử thách như thế nào?

Lạy Chúa, khi thử thách xảy đến, xin giúp con chỉ tin cậy một mình Ngài là Đấng ban năng quyền để con đắc thắng. Tạ ơn Ngài về các lời hứa của Ngài dành cho con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 7-8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top