Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2014

Ê-sai 30:19-33
Không Còn Than Khóc

“Vì dân này sẽ ở trong Si-ôn nơi Giê-ru-sa-lem; ngươi chẳng còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu, Ngài chắc sẽ làm ơn; mới vừa nghe ngươi, Ngài liền nhậm lời” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Có lời hứa nào cho dân Đức Chúa Trời ở đây? Họ bày tỏ sự ăn năn như thế nào? Ai sẽ dẫn dắt họ? Ai đang dẫn dắt bạn và có lời hứa nào cho bạn ở đây?

Trong các câu 19-22, Tiên tri Ê-sai mô tả phước hạnh sẽ đổ trên Giu-đa khi thời kỳ lưu đày đã chấm dứt. Họ không còn than khóc nữa. Đức Chúa Trời sẽ đáp lời khi họ kêu cầu Ngài cứu giúp (câu 19). Ngài sẽ dẫn dắt họ bởi Thánh Linh Ngài, thay vì từ bỏ Đức Chúa Trời, giờ đây họ lắng nghe Ngài và ném bỏ các hình tượng (câu 22). Khi phạm tội trọng thì sự trách phạt phải đến trước. Tuy nhiên, Tiên tri Ê-sai nói rằng Đức Chúa Trời chờ đợi để làm ơn cho dân Ngài.

Tiên tri Ê-sai tiếp tục công bố rằng, một lần nữa, người Giu-đa sẽ nhận được những phước hạnh giao ước mà ông Môi-se đã hứa với họ (Lê-vi Ký 26:3-13). Trong ngày các kẻ thù của Ít-ra-ên thảm bại, các dòng suối sẽ tuôn chảy và gội nhuần các vùng đất phía dưới (câu 25). Mặt trời, mặt trăng sẽ sáng hơn. Điều này nói đến tương lai tươi sáng cho một dân tộc ăn năn từ bỏ thần tượng và trở lại tôn thờ Đức Chúa Trời. Cũng vậy, tương lai tươi sáng đang chờ đón những người quay trở lại tôn thờ Ngài. Đức Chúa Trời đang chờ đợi làm ơn cho những người vâng phục Ngài.

Trong các câu cuối, Tiên tri Ê-sai mô tả sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên A-si-ri. Ông nhìn thấy Đức Chúa Trời hiện đến trong cơn bão với sấm chớp vang lừng, mưa đá và mây đen che phủ (câu 27-30). Ngài đến với tư cách Quan Án để trừng phạt kẻ thù của dân Ngài. Khi sự đoán phạt xảy đến, dân Ngài vui mừng (câu 29, 32) vì sự công chính đã chiến thắng cái ác, chứ không tỏ ra kiêu ngạo hay hả hê vui sướng khi thấy kẻ thù bị sa bại.

Giống như người Ít-ra-ên, chúng ta đang sống giữa sự đau khổ và chiến thắng. Đau khổ vì điều ác trên thế gian và những người chống nghịch Đức Chúa Trời vẫn cầm quyền thống trị thế giới tối tăm; vì nhân loại vẫn đang đau khổ và Hội Thánh cần sự thanh tẩy, đổi mới. Chiến thắng vì sự phục sinh của Chúa Giê-xu đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ mới, một công trình sáng tạo mới. Vì thế, chúng ta hãy ăn năn, cầu thay, tạ ơn, và mong chờ sự tể trị trọn vẹn của Đức Chúa Trời trên đất trong sự vui mừng.

Bạn sống như thế nào đang khi chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại để cai trị thế giới này trong sự công chính?

Lạy Chúa, xin tra xét tư tưởng con và tẩy sạch lòng con giờ này. Nguyện con sống một ngày mới đẹp lòng Ngài đang khi chờ đợi Ngài trở lại thế gian.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 5-6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top