Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2014

Ê-sai 29:1-24
Tránh Lối Sống Giả Hình

“Chúa có phán rằng: Vì dân này chỉ lấy miệng tới gần Ta, lấy môi miếng tôn Ta, mà lòng chúng nó thì cách xa Ta lắm; sự chúng nó kính sợ Ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Từ “khốn thay” trong phân đoạn này nhằm vào ai? Sự mù lòa thuộc linh dẫn đến sự thờ phượng thế nào? Mức độ chân thành, sống ngay thật và sự nhạy cảm thuộc linh của bạn đến đâu? Làm thế nào để tránh được lối sống giả hình?

Lời trách phạt “khốn thay” thứ hai nhằm vào A-ri-ên, là một tên gọi khác của Giê-ru-sa-lem, có nghĩa là “bàn thờ của Đức Chúa Trời.” Những gì Tiên tri Ê-sai nói cho thấy Giê-ru-sa-lem sẽ biến thành một lò than rực lửa, bởi các dân tộc thù nghịch như A-si-ri và Ba-by-lôn sẽ đào hào, đắp lũy công phá thành, và cư dân trong thành bị đánh hạ (câu 3, 4). Tuy nhiên, dù kẻ thù có đông và mạnh thế nào, khi đến thời điểm của Đức Chúa Trời, họ sẽ bị thổi tung và bị hủy diệt trong giây lát (câu 5). Giống như trong chiêm bao, các chiến binh đang tấn công cố triệt hạ Giê-ru-sa-lem, thình lình thấy mình bị tấn công và bị tiêu diệt (câu 6-8). Những lời này nhắc chúng ta nhớ đến việc Đức Chúa Trời sai thiên sứ Ngài tiêu diệt 185 nghìn chiến binh A-si-ri chỉ trong một đêm để giải cứu Giê-ru-sa-lem (2 Các Vua 19:35, 36).

Phân đoạn này tiếp tục thách thức lòng chân thành, sự nhạy cảm, và nhận thức thuộc linh của con dân Đức Chúa Trời. Ở đây, Tiên tri Ê-sai mô tả sự mù lòa thuộc linh của cư dân Giê-ru-sa-lem. Thay vì tỉnh thức, họ ở trong trạng thái ngẩn ngơ của người say rượu và ngủ mê (câu 9, 10). Vì thế họ không thấy, không nghe, và không đọc được những gì Tiên tri Ê-sai muốn truyền đạt cho họ. Không chỉ có thường dân mà giới lãnh đạo cũng vậy (câu 11). Tình trạng mù lòa thuộc linh thường đi đôi với sự thờ phượng hình thức, thiếu sự sống. Cư dân Giê-ru-sa-lem thờ phượng Đức Chúa Trời bằng môi miệng chứ không phải tấm lòng (câu 13). Chúa Giê-xu đã trích dẫn câu 13 để nói đến sự giả hình của giới lãnh đạo Giê-ru-sa-lem (Mác 7:6-7).

Sự mù lòa và giả hình dẫn họ đến chỗ bị đoán phạt. Sự khôn ngoan thông sáng của con người sẽ trở nên vô ích khi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời xảy đến (câu 14). Con người không thể khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời. Vật dụng bằng đất sét được bàn tay của người thợ gốm làm ra có thể nói với thợ gốm là “Nó chẳng làm ra ta,” hay “Nó chẳng có trí hiểu” không? Tất cả những điều Tiên tri Ê-sai nói nhằm nhắn nhủ với cư dân Giê-ru-sa-lem và loài người rằng, tạo vật do Đức Chúa Trời dựng nên từ bụi đất, loài người tuyệt đối không thể phủ nhận Ngài là Đấng Tạo Hóa, và họ không thể tồn tại mà không cần đến Chúa. Tiên tri Ê-sai cũng mong muốn nhìn thấy con dân Đức Chúa Trời tránh lối sống giả hình, nhưng biết ăn năn và sống ngay lành, công chính.

Sứ điệp của tiên tri Tiên tri Ê-sai tác động thế nào đến tấm lòng của bạn?

Lạy Chúa, con luôn cần đến Ngài, nếu không có Ngài thì cuộc sống con chẳng ý nghĩa gì. Xin giúp con sống ngay lành, công chính mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 1-2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top