Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2014

Ê-sai 28:1-29
Hãy Lắng Tai và Để Ý

“Hãy lắng tai, nghe tiếng ta; hãy để ý, nghe lời ta!” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời trách phạt Sa-ma-ri? Khi bạn không muốn nghe Lời Đức Chúa Trời và bước vào sự yên nghỉ của Ngài thì điều gì sẽ xảy ra? Bạn làm gì khi biết Đức Chúa Trời có kế hoạch thích hợp cho từng Cơ Đốc nhân?

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “khốn thay” bắt đầu phân đoạn này và ba phân đoạn tiếp theo bày tỏ sự sửng sốt, đau lòng khi nhìn thấy sự đoán phạt đổ trên Ít-ra-ên cũng như các dân tộc khác. Lời trách phạt “khốn thay” thứ nhất nhằm vào vương quốc phía bắc là Ép-ra-im hay Ít-ra-ên. Sa-ma-ri là thủ đô xinh đẹp và rất phát triển của vương quốc này, nhưng tiếc thay, đa phần cư dân ở đây là những người nghiện rượu, đặc biệt là giới lãnh đạo. Điều khó có thể tưởng tượng được là có những tiên tri của Sa-ma-ri rao giảng đang khi say rượu. Vì thế, Đức Chúa Trời dùng một thế lực rất mạnh và hung tàn là A-si-ri để trừng phạt Ép-ra-im. Cư dân ở đây sẽ bị giày xéo không thương tiếc (câu 2, 3).

Lời tiên tri tiếp tục nhắm vào giới lãnh đạo Ép-ra-im là những người cho rằng Tiên tri Ê-sai là ai mà dạy họ. Họ vừa tỏ vẻ bất bình vừa có ý nhạo báng khi cho rằng ông bép xép và dạy họ như thể dạy trẻ thơ thôi bú tập nói. Vì thế, Đức Chúa Trời sai người A-si-ri là những người có “môi lạ lưỡi khác” và thật sự “bép xép” để dạy dân Ngài (câu 11). Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài một chỗ yên nghỉ, nhưng họ chẳng muốn lắng nghe Ngài. Vì thế Ngài phán với họ qua người A-si-ri. Dân tộc này sẽ làm khổ họ, khiến họ bị thương tích, bị bức hại, và tù đày (câu 13). Khi Đức Chúa Trời dùng các đầy tớ khiêm nhu của Ngài để răn dạy, chúng ta chẳng muốn nghe, khi Ngài hướng chúng ta vào chỗ yên nghỉ đời đời, chúng ta chẳng chịu bước vào. Vì thế Chúa sẽ dạy chúng ta bằng cách khác, khi ấy chúng ta đừng than trách vì sao đời mình có nhiều thất bại, lắm tai ương, và chẳng thể tìm thấy sự yên bình lâu dài trong cuộc sống.

Sứ điệp của Tiên tri Ê-sai nhằm tỉnh thức dân Ngài để họ nhìn thấy hiểm họa sẽ xảy đến do nếp sống không tin kính, thiếu vâng lời, và không chịu lắng nghe của họ. Ông cảnh cáo sự dối trá của giới lãnh đạo Ít-ra-ên sẽ bị phô bày. Đức Chúa Trời sẽ đặt một hòn đá làm nền (câu 16), đây là chuẩn mực để xét đoán mọi lời nói và việc làm, trong đó có việc liên minh với thế giới thần tượng và những việc làm vô đạo đức của cá nhân.

Theo bạn, những lời trách phạt hoặc “khốn thay” nào có thể nói với bạn, với Hội Thánh và dân tộc của bạn ngày nay?

Lạy Chúa, xin giúp cho con và dân tộc con biết lắng nghe Lời Chúa để có thể bước vào sự yên nghỉ đời đời mà Ngài hứa ban.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 36.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top