Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2014

1 Ti-mô-thê 5:1-16
Kính Trọng Các Quả Phụ

“Hãy kính trọng những quả phụ thật sự góa bụa” (câu 3 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy, từng nhóm tuổi phải nhận được sự tôn trọng như thế nào? Các đối tượng quả phụ cần phải được chăm sóc ra sao? Bạn và Hội Thánh bạn đang thực hiện lời dạy này thế nào?

Xã hội hiện đại ít nhấn mạnh đến vấn đề kính trọng người cao tuổi. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng, mỗi người và mỗi nhóm tuổi đều phải nhận được sự tôn trọng thích hợp. Các lãnh đạo không được thi hành kỷ luật theo cách tước lấy phẩm cách của người khác, cũng không được lạm dụng địa vị của mình trong các mối quan hệ với người khác phái (câu 1, 2).

Tại Ê-phê-sô vào thế kỷ thứ nhất, quả phụ và trẻ mồ côi là những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Cựu Ước đòi hỏi dân chúng phải chăm lo cho những người này, vì Đức Chúa Trời “phân xử công minh cho kẻ mồ côi, người góa bụa” (Phục Truyền 10:18). Đây không phải là hành động từ thiện hay thương cảm, mà là công lý. Dân của Đức Chúa Trời phải thể hiện công lý của Đức Chúa Trời, xưa cũng như nay.

Có ba nhóm quả phụ. Những quả phụ có bà con thì phải được bà con mình chăm sóc (câu 4, 8, 16). Sứ đồ Phao-lô khẳng định tầm quan trọng của việc chăm sóc lẫn nhau giữa các thế hệ trong gia đình. Con cháu phải “báo đáp” công ơn ông bà, cha mẹ.

Những quả phụ còn trẻ được khuyên nên tái giá (câu 11-15). Vì khi sống một mình, họ dễ bị ảnh hưởng bởi sự giảng dạy sai trật (câu 15). Sứ đồ Phao-lô nhận thức được những áp lực của nền văn hóa đang thay đổi, cám dỗ phụ nữ sa vào lối sống xa hoa trụy lạc (câu 6). Ngày nay, sự cám dỗ này còn mạnh mẽ hơn cho cả nam lẫn nữ!

Đặc biệt những quả phụ không có gia đình chăm sóc, phải được Hội Thánh chu cấp (câu 3, 5). Ông Phao-lô xác nhận tiêu chuẩn các quả phụ phải trên 60 tuổi, chung thủy trong hôn nhân, và có tiếng tốt trong việc phục vụ dân Chúa. Những quả phụ không có gia đình chăm sóc, thì trách nhiệm thuộc về Hội Thánh địa phương.

Hội Thánh ngày nay cần có kế hoạch chăm sóc những tín hữu có hoàn cảnh thật sự khó khăn. Có tín hữu nào trong Hội Thánh của bạn đang trong hoàn cảnh khó khăn không? Là một thành viên trong gia đình Hội Thánh, bạn sẽ làm gì để chăm sóc họ?

Lạy Chúa, xin giúp con thấy được những nhu cầu chính đáng của các quả phụ trong Hội Thánh, sẵn lòng đáp ứng bằng tình yêu và sự trợ giúp theo Lời Ngài dạy.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 35.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top