Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2014

1 Ti-mô-thê 3:14-16
Trách Nhiệm trong Cộng Đồng

“Nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, rường và cột của chân lý” (câu 15b BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn mô tả về Hội Thánh như thế nào? Sứ đồ Phao-lô dạy gì về Hội Thánh qua phân đoạn Kinh Thánh này? Bạn và Hội Thánh bạn bày tỏ chân lý của Đức Chúa Trời như thế nào trong cộng đồng?

Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, Hội Thánh giữ vị trí cao nhất, vì đó là nhà của Đức Chúa Trời (câu 15). Là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống (trái với nữ thần Đi-anh tại Ê-phê-sô, và các hình tượng khác). “Sự mầu nhiệm của lòng tin kính thật quá lớn lao” (câu 16a) ngược lại với lời ca tụng “Vĩ đại thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô” (Công Vụ 19:28). Hội Thánh giữ vai trò trung tâm trong công tác bày tỏ chân lý, cầu nguyện cho cộng đồng, và bày tỏ chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho họ.

Hội Thánh là nơi Đức Chúa Trời Hằng sống ngự giữa dân Ngài. Hội Thánh cũng là “rường và cột của chân lý” (câu 15). Trụ và nền là hình ảnh về đền thờ. Trong bối cảnh xuất hiện sự dạy dỗ sai trật và các giáo sư giả, Hội Thánh là nền tảng của chân lý, giữ gìn chân lý của Đức Chúa Trời (Phúc Âm), và bày tỏ chân lý đó trong cộng đồng. Cơ Đốc nhân phải bày tỏ chân lý của Đức Chúa Trời trong mọi lãnh vực của cuộc sống.

Sự kêu gọi và vị trí của Hội Thánh đặt nền tảng trên những điều Đấng Cơ Đốc đã làm. Ông Phao-lô đã trích dẫn một bài thánh ca về điều này (câu 16). Hội Thánh là kết quả của công tác của Đấng Cơ Đốc: Ngài mang lấy thân xác con người, được xác nhận khi năng quyền của Chúa Thánh Linh nâng Ngài lên trong sự hiện diện của các thiên sứ thánh. Sự chết và phục sinh của Ngài đã tạo nên Hội Thánh, đem Phúc Âm đến các nước ngoại bang, để sự cứu rỗi của Đấng Cơ Đốc được truyền đi khắp thế giới.

Hãy cầu nguyện cho bạn và các tín hữu trong Hội Thánh trở nên những người đại diện của Đấng Cơ Đốc, bày tỏ Ngài với cộng đồng mình cách hiệu quả hơn.

Lạy Chúa, Ngài đã kêu gọi chúng con trở thành những đầy tớ của Ngài trong cả Hội Thánh và xã hội. Xin giúp con trung tín bày tỏ về Ngài trong mọi việc con làm.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 33.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top