Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2014

1 Ti-mô-thê 3:1-7
Trau Dồi Phẩm Chất

“Giám mục cần phải không chỗ trách được” (câu 2a).

Câu hỏi suy ngẫm: Người lãnh đạo trong Hội Thánh phải có những phẩm chất nào? Qua đó, bạn thấy có sự khác biệt nào giữa họ với những lãnh đạo trong xã hội? Ngày nay, những cám dỗ nào có thể khiến họ đánh mất những phẩm chất này?

Vấn đề chính tại Ê-phê-sô là các giáo sư giả. Có hai người bị dứt phép thông công (1:20). Với nhu cầu cấp thiết về sự dạy dỗ chính thống, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh những phẩm chất phải có của người lãnh đạo đáng tin cậy. Ông xem sự dạy dỗ đúng đắn và nếp sống lành mạnh không thể tách rời.

Sự lãnh đạo Cơ Đốc là sự kêu gọi cao quý (câu 1). Mong ước phục vụ theo cách này, một khát vọng tin kính đòi hỏi phải có những phẩm chất phù hợp, tiếng tốt và có khả năng. Không có sự phân biệt giữa vai trò lãnh đạo cộng đồng với đời sống cá nhân. Được tiếng tốt là điều thiết yếu (câu 7), nhưng nó phải dựa trên đời sống cá nhân tin kính. Những phẩm chất ông Phao-lô đưa ra đòi hỏi ở mọi tín hữu: Chung thủy trong hôn nhân, tiết chế, không thô bạo, không ăn uống quá độ, và không tham lam. Người lãnh đạo phải nêu gương tốt cho Hội Thánh và xã hội. Các giám mục phải có nhiều năm trong Chúa (câu 6). Đời sống họ phải trải qua thời gian dài dưới tác động của Phúc Âm. Họ phải có khả năng lãnh đạo, dạy dỗ, và hiếu khách. Sự dạy dỗ đúng đắn và nhất quán là cách bảo vệ tốt nhất trước sự dạy dỗ sai trật. Trong nền văn hóa đó, hiếu khách thể hiện sự kính trọng. Sự lãnh đạo phải nhất quán, từ Hội Thánh cho đến gia đình. Điều này là cơ sở để được tiếng tốt.

Cuối cùng, người lãnh đạo có trách nhiệm với danh tiếng của Phúc Âm và Hội Thánh. Ma quỷ biết tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo. Do đó, nó giăng ra nhiều cạm bẫy cho những ai giữ vai trò này (câu 7). Ngày nay, nhiều lãnh đạo sai lạc bị cám dỗ lạm dụng tiền bạc, tình dục, và quyền lực. Người lãnh đạo phải gìn giữ tính chính trực của mình, vì đó là một phần quan trọng trong tính trọn vẹn của Phúc Âm.

Hãy thường xuyên cầu nguyện cho những lãnh đạo Cơ Đốc nào mà bạn biết, để đời sống họ được gìn giữ trong sự chính trực.

Lạy Chúa, con cầu nguyện cho các lãnh đạo Cơ Đốc, xin cho đời sống và sự dạy dỗ của họ được đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Xin giúp con sống tôn vinh Danh Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 31.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top