Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2014

Thi Thiên 108:10-13
Chiến Thắng trong Chúa

“Nhờ Đức Chúa Trời, chúng con sẽ chiến đấu dũng cảm, vì chính Ngài giày đạp kẻ thù của chúng con” (câu 13 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang gặp khó khăn gì và ông nương cậy vào ai? Vua Đa-vít cầu nguyện gì với Chúa? Bạn đối diện với những khó khăn của mình, gia đình, và Hội Thánh bạn thế nào? Và bạn nhờ Chúa giải quyết ra sao?

Vua Đa-vít tin chắc rằng Chúa là Đấng giúp ông chiến thắng kẻ thù. Cụm từ “thành vững bền” (câu 10) bày tỏ sức mạnh của kẻ thù. Ông biết kẻ thù của ông rất mạnh và tự ông không thể chiến thắng. Vua Đa-vít đưa ra câu hỏi: “Ai sẽ đưa con vào thành vững bền?” (câu 10) cho thấy ông chỉ tin vào sự quan phòng của Chúa. Tận đáy lòng, ông cầu xin Chúa đừng “từ bỏ chúng con,” nhưng đi với chúng con, chiến đấu với chúng con. Chúa ơi, chúng con cần Chúa. Có bao giờ chúng ta gặp những khó khăn lớn đến nỗi chúng ta phải nao lòng, buồn chán không? Hãy đến với Chúa, cầu nguyện, và xin Chúa chiến đấu cho chúng ta. Chúa sẽ chiến đấu và chiến thắng cho chúng ta.

Vua Đa-vít tìm sự chiến thắng trong Chúa, không phải từ con người. Lời cầu nguyện: “Xin Chúa giúp đỡ chúng con” (câu 12) bày tỏ niềm tin vững vàng của ông trong Chúa. Bên cạnh đó, Vua Đa-vít nhận thức rằng, dù ông có nhiều người giúp đỡ và chiến đấu, nhưng sự thành công là từ Chúa. Ông kinh nghiệm: “Sự giúp đỡ của loài người là vô ích” (câu 12). Nếu gặp những khó khăn trong cuộc sống, chúng ta hãy trình dâng sự khó khăn của mình lên Chúa, chắc chắn Ngài sẽ đáp lời chúng ta.

Vua Đa-vít đã kết thúc lời cầu nguyện với lòng tin chắc Chúa sẽ đem chiến thắng cho dân tộc ông. “Chính Ngài sẽ giày đạp kẻ thù của chúng con” (câu 13) bày tỏ rằng, với sự vùa giúp của Chúa, ông sẽ làm được mọi sự. Trong Chúa, ông được khích lệ, nâng đỡ để “chiến đấu dũng cảm.” Trong Chúa, “chính Ngài” sẽ đánh bại kẻ thù cho dân tộc ông. Phi-líp 4:13 viết: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi” (BTTHĐ). Trong Chúa, chúng ta được vinh dự đồng công với Chúa, nhưng phải nhớ rằng, sự thành công là do Chúa, không phải từ chúng ta. Trong năng lực của Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng. Hãy nương cậy vào Chúa luôn luôn.

Dù trong cuộc sống bạn có gặp khó khăn lớn đến đâu cũng hãy đặt lòng tin nơi Chúa. Chúa sẽ chiến đấu và chiến thắng cho bạn. Hãy nương cậy vào Chúa, Ngài sẽ giải quyết những khó khăn của bạn.

Lạy Chúa Từ Ái, con cảm tạ Chúa vì sự yêu thương và sự che chở của Ngài dành cho con còn đến đời đời. Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày vững tin nơi Chúa và sống đắc thắng trong Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 130-131.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top