Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2014

1 Các Vua 19:1-21
Đức Chúa Trời Thêm Sức

“Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va… nói rằng: Hãy chỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy, người chỗi dậy, ăn và uống, rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời” (câu 7, 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li rơi vào tình trạng nào? Vì sao? Đức Chúa Trời chăm sóc ông thế nào? Đức Chúa Trời chăm sóc bạn ra sao? Vì sao Ngài không từ bỏ bạn, cả khi bạn yếu đuối và ngã lòng đến cùng cực?

Chúng ta ngưỡng mộ lòng can đảm và đức tin lớn của Tiên tri Ê-li khi ông ở trên núi Cạt-mên. Giờ đây, theo lời mô tả trong các câu 3 và 4, chúng ta có thể hiểu được nỗi sợ hãi và sự thất vọng của ông thế nào. Mặc dù quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ nhưng Vua A-háp và Hoàng hậu Giê-sa-bên vẫn khăng khăng tôn thờ thần tượng và tiếp tục sử dụng bạo lực với tiên tri của Đức Chúa Trời. Ước muốn xin chết của ông Ê-li cho thấy nỗi sợ ghê gớm đang đe dọa ông. Tình trạng ngã lòng, thất vọng chẳng những khiến ông quên việc Đức Chúa Trời vừa ban cho ông chiến thắng, mà còn nghĩ rằng những gì ông đã làm chỉ là con số không.

Có thể chúng ta nghĩ rằng, niềm mong ước được nhìn thấy “ý Cha được nên, ở đất như trời” sẽ chẳng bao giờ thành tựu; và sự dại dột của việc tôn thờ thần tượng, sự tàn nhẫn của việc áp bức, bóc lột sẽ chẳng bao giờ dứt. Có thể chúng ta cảm thấy rằng, nỗ lực để yêu mến Đức Chúa Trời và người lân cận chẳng đi đến đâu. Thậm chí chúng ta còn bị cám dỗ để bỏ cuộc giống như Tiên tri Ê-li, rồi rơi vào hoàn cảnh ngã lòng, và chỉ muốn ngủ để quên sự đời. Nếu chúng ta ở trong tình cảnh như thế thì bài học hôm nay sẽ đem lại sự khích lệ lớn cho chúng ta.

Đức Chúa Trời không từ bỏ Tiên tri Ê-li và Ngài cũng không từ bỏ chúng ta. Chúa từ ái chăm sóc đầy tớ Ngài và đưa ông đến núi của Đức Giê-hô-va – đây là một địa điểm lịch sử, nơi mà ngày trước Đức Chúa Trời đã gặp gỡ dân Ngài và ban lời hứa cho họ, tại nơi đây ông Ê-li được chữa lành và nghe được tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài. Đức Chúa Trời đã phục hồi Tiên tri Ê-li và Ngài cũng giúp ông nhận rõ sự sai làm khi ông nghĩ rằng, ông là tiên tri duy nhất còn giữ được đức tin.

Có khi nào bạn gặp cảnh ngã lòng hoặc yếu đuối về mặt thuộc linh không? Bạn học được kinh nghiệm gì? Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài không bỏ bạn. Hãy làm mới lại những cam kết với Đức Chúa Trời để cứ trung tín với Ngài bất kể hoàn cảnh nào.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài không bỏ con khi con ngã lòng, thất vọng. Xin giúp con làm mới lại những cam kết với Ngài và trung tín phục vụ Ngài trọn đời.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top