Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2014

1 Các Vua 18:20-46
Lời Cầu Nguyện Chân Thành

“Tiên-tri Ê-li đến gần và nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Y-sơ-ra-ên, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên, rằng tôi là kẻ tôi-tớ Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này” (câu 36).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-li quở trách người Ít-ra-ên như thế nào? Ông làm gì trước khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời? Để không sợ sự thất bại, bạn cần làm gì?

Trước khi bước vào cuộc tỉ thí với các tiên tri của thần Ba-anh, Tiên tri Ê-li quở trách người Ít-ra-ên là “đi giẹo hai bên” (câu 21). Đây là tình trạng muốn hưởng lợi từ phía Đức Chúa Trời lẫn Ba-anh. Tiên tri Ê-li muốn người Ít-ra-ên chọn lựa Đức Chúa Trời hoặc Ba-anh. Có lẽ họ không tin ông Ê-li và nghĩ rằng ông đang ở trong tình trạng nguy hiểm bởi một chọi với hằng mấy trăm người. Tuy nhiên, Tiên tri Ê-li không nao núng. Hơn ai hết, ông hiểu rằng đây không phải là cuộc chiến của ông, mà là cuộc chiến của Đức Chúa Trời với Ba-anh. Chiến thắng sẽ thuộc về Đức Chúa Trời. Khi đầy tớ Đức Chúa Trời tin cậy và vâng lời Ngài, thì không hề sợ thất bại. Đức Chúa Trời hành động qua đầy tớ của Ngài để đem lại sự phục hưng cho dân tộc ông.

Tiên tri Ê-li là người đưa ra điều lệ cho cuộc tỉ thí: Sẽ có hai của lễ, một dâng cho Ba-anh, một dâng lên Đức Chúa Trời. Của lễ nào bị lửa từ trời thiêu đốt thì của lễ đó sẽ thuộc về Đức Chúa Trời chân thật. Diễn tiến của câu chuyện cho thấy sau nửa ngày kêu gào, nhảy múa, lấy dao rạch mình với nỗ lực xin Ba-anh giáng lửa, nhưng của lễ vẫn y nguyên.

Đến phiên ông Ê-li dâng lễ. Trước hết ông sửa lại bàn thờ. Bước đầu để dẫn đến sự phục hưng là mỗi người phải sửa lại bàn thờ trong đời sống của mình. Bàn thờ đối với chúng ta ngày nay là sự thờ phượng Đức Chúa Trời của bản thân, gia đình, và Hội Thánh. Nếu bản thân có sa sút trong sự cầu nguyện, chúng ta cần chấn chỉnh lại. Nếu gia đình chưa có giờ gia đình lễ bái, chúng ta cần thiết lập và duy trì. Nếu cách thờ phượng trong Hội Thánh chưa trang nghiêm, chúng ta cần sửa đổi. Tiếp theo, Tiên tri Ê-li dâng lời cầu nguyện đơn sơ bởi đức tin. Ngay lập tức lửa từ trời giáng xuống thiêu của lễ và rút nước trong mương. Rồi ông Ê-li tiếp tục cầu nguyện xin mưa và Đức Chúa Trời đã đáp lời đầy tớ của Ngài. Một yếu tố nữa không thể thiếu để được phục hưng là cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Khởi đầu các cuộc phục hưng là sự hiệp một cầu nguyện chân thành bởi đức tin của con cái Đức Chúa Trời.

Bạn thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời thế nào? Có điều nào cần phải chấn chỉnh lại?

Lạy Chúa, xin Thánh Linh Ngài giúp con có được lời cầu nguyện dù đơn sơ nhưng chân thành bởi đức tin mỗi khi con đến với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 28.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top