Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2014

1 Các Vua 18:1-19
Can Đảm hay Nhút Nhát?

“Áp-đia rất kính-sợ Đức Giê-hô-va. Xảy ra khi Giê-sa-bên diệt hết các đấng tiên-tri của Đức Giê-hô-va, thì Áp-đia có đem một trăm đấng tiên-tri đi giấu trong hai hang đá, mỗi hang năm mươi người, dùng bánh và nước mà nuôi họ” (câu 3, 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-đia là người như thế nào? Ai thật sự là những kẻ làm rối loạn đất nước Ít-ra-ên? Vì sao? Vì sao chúng ta đừng vội phê phán những người như ông Áp-đia?

Ba năm khô hạn không một giọt mưa khiến người dân Ít-ra-ên trải qua một trận đói kém nghiêm trọng. Điều ngạc nhiên là trong hoàn cảnh như thế, Vua A-háp tỏ ra dửng dưng trước tình trạng lầm than của dân chúng, nhưng lại quan tâm đến việc chăm lo thức ăn cho bầy la và ngựa chiến của ông. Còn bà Giê-sa-bên, vợ của Vua A-háp, hằng ngày tiệc tùng với các tiên tri của Ba-anh và Át-tạt-tê (câu 19). Những người lãnh đạo như Vua A-háp và Hoàng hậu Giê-sa-bên là những người “làm rối loạn” đất nước (câu 18), bởi họ đã dẫn dân tộc họ vào tình trạng khủng hoảng về mặt xã hội và tôn giáo cách trầm trọng. Nói cách khác, việc giới lãnh đạo phục vụ và tôn thờ tà thần, từ chối Đấng Tạo hóa đã đưa Ít-ra-ên vào giai đoạn lịch sử vô cùng đen tối.

Vào năm cuối của cơn hạn hán, Đức Chúa Trời truyền bảo Tiên tri Ê-li đến gặp Vua A-háp. Nhưng trước khi gặp Vua A-háp, ông Ê-li gặp ông Áp-đia, một người kính sợ Đức Chúa Trời, đã can đảm nuôi giấu một trăm tiên tri của Đức Chúa Trời khi bà Giê-sa-bên tìm cách giết các tiên tri của Chúa. Đây là người âm thầm giữ đức tin của mình ở giữa một xã hội bội đạo. Ngày nay, chúng ta gọi những người như ông Áp-đia là những “Ni-cô-đem,” hay những người tin Chúa một cách kín giấu.

Nhiều Cơ Đốc nhân phê phán những người tin Chúa kín giấu là thiếu can đảm, không dám công khai xưng nhận đức tin và đứng về phía Chúa. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, thường là trong xã hội bội đạo hay bức hại đạo, Đức Chúa Trời muốn một số người giữ yên lặng để làm việc cho Ngài như ông Áp-đia, sự yên lặng đã giúp ông cứu mạng một trăm tiên tri. Vì thế, chúng ta cẩn thận đừng vội phê phán những Cơ Đốc nhân giống như ông Áp-đia. Mặt khác, chúng ta đừng vì sợ bức hại mà viện cớ để không công khai xưng nhận đức tin của mình. Chúng ta phải kính sợ và đặt Chúa lên trên mọi sự sợ hãi với những người chung quanh.

Bạn sẽ hỗ trợ những “Ni-cô-đem” trong xã hội của bạn thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con giữ vững đức tin và sống can đảm theo ý Ngài. Xin Chúa gìn giữ những người tin Ngài một cách kín giấu khi cần thiết, và dùng họ làm công việc hữu ích cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top