Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2014

1 Các Vua 17:1-24
Đức Tin Lớn

“Ê-li ở Thi-sê-be, là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng-sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều nào cho thấy Tiên tri Ê-li là một người can đảm và có đức tin lớn nơi Đức Chúa Trời? Vì sao chúng ta có thể nói rằng người đàn bà góa trong câu chuyện cũng là người có đức tin lớn? Mức độ tin cậy vào những lời hứa của Đức Chúa Trời của bạn đến đâu?

Việc Tiên tri Ê-li thình lình xuất hiện trong triều đình của Vua A-háp với lời công bố về cơn hạn hán kéo dài ba năm không những là lời tuyên chiến nhằm chống lại sự thỏa hiệp thờ thần tượng của vua, mà còn là lời thách thức đối với hệ thống tôn giáo đa thần của người Ca-na-an, trong đó thần Ba-anh mà người Ca-na-an sùng bái và mê muội tin rằng đây là vị thần có quyền ban mưa cho họ. Phải là người có đức tin lớn và thật can đảm như Tiên tri Ê-li mới dám làm như thế. Cơn hạn hán kéo dài trong ba năm không đơn thuần là hình phạt của Đức Chúa Trời, mà là bước đầu chứng tỏ Đức Chúa Trời là quyền năng, còn Ba-anh là vô quyền, bất năng.

Đức Chúa Trời biết mạng sống của đầy tớ Ngài bị đe dọa nên Ngài bảo ông ẩn mình ở một khe núi hoang vắng, rồi sai chim quạ mang thức ăn đến để nuôi ông. Khi khe núi cạn nước, Đức Chúa Trời sai ông đến thành Sa-rép-ta, xứ Phê-ni-xi. Đây là quê hương của Hoàng hậu Giê-sa-bên. Tại đây, Chúa chu cấp cho ông cách lạ lùng qua người đàn bà góa có một con trai nhỏ. Tình trạng hạn hán khiến gia đình bà lâm vào tình trạng túng quẩn cùng cực. Bà chỉ có chút bột và dầu đủ để làm một chiếc bánh, sau đó hai mẹ con bà chờ chết. Dù vậy, bà vẫn bằng lòng chia sẻ cái ít ỏi của mình cho người khách lạ mà bà đoán là tiên tri của Đức Chúa Trời.

Không biết người đàn bà góa này có thật sự tin vào lời hứa của ông Ê-li không (câu 14), nhưng việc bà làm cho thấy bà lắng nghe lời phán của Đức Chúa Trời qua ông Ê-li, và bà đáp ứng lời yêu cầu của đầy tớ Chúa. Bởi vâng theo lời của ông Ê-li, bà đã đặt Đức Chúa Trời trước nhất. Chúng ta phải biết rằng, bà góa này thật sự là người có đức tin lớn, chính việc làm của bà đã thể hiện đức tin đó. Đáp lại, Đức Chúa Trời đã chu cấp dư dật cho mẹ con bà và cho Tiên tri Ê-li. Sau đó, Ngài khiến con bà sống lại để đức tin của bà được tăng trưởng (câu 24). Đức Chúa Trời cũng sẽ hành động một cách diệu kỳ qua những người có đức tin, biết đặt Đức Chúa Trời trên hết như Tiên tri Ê-li và người đàn bà góa này.

Nếu Đức Chúa Trời bảo bạn làm một điều gì đó thật tốn kém đang khi bạn ở trong hoàn cảnh túng quẩn, bạn sẽ đáp ứng thế nào?

Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con để con có thể đáp ứng với mọi mệnh lệnh của Ngài cách tích cực.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top