Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2014

Mác 13:28-37
Hãy Cảnh Giác và Tỉnh Thức

“Hãy cảnh giác và tỉnh thức vì các con không biết giờ đó đến khi nào” (câu 33 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây vả và mùa hè để khẳng định về điều gì (câu 28-33)? Chúa Giê-xu muốn các môn đệ và mỗi chúng ta phải làm gì trong khi chờ Ngài trở lại (câu 34-37)? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay tỉnh thức bạn thế nào? Bạn chuẩn bị gì trong khi chờ đợi Chúa trở lại?

Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây vả đâm chồi nứt lộc và mùa hè, một hiện tượng mà người Ít-ra-ên ai cũng hiểu, để nói lên mối liên hệ của các dấu hiệu trong thời kỳ cuối cùng và ngày Chúa trở lại. Điều này không phải là lý thuyết hay lời ngăm dọa, mà là một sự thật chắc chắn sẽ xảy đến. Chúa Giê-xu cũng đã bảo đảm về lời tuyên bố của Ngài. “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu” (câu 31).

Chúa lại dùng câu chuyện ẩn dụ về một người chủ đi xa giao công việc cho các đầy tớ, và cũng bảo người canh cửa thức canh. Tất cả đầy tớ đều không biết chủ sẽ về lúc nào, và sự trung thành được thể hiện qua công việc của họ khi chủ đi vắng. Chủ sẽ hài lòng khi trở về nhìn thấy các đầy tớ vẫn ở vị trí làm việc, tỉnh thức, canh giữ tài sản của chủ như thể ông đang hiện diện ở nhà. Chắc chắn chủ sẽ có phần thưởng cho các đầy tớ ngay lành trung tín. Chúa Giê-xu phán trong câu 37: “Những gì Ta nói với các con, Ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!” Hiển nhiên, chính các môn đệ của Chúa Giê-xu sẽ loan truyền những thông điệp mà Ngài muốn mọi người trên thế gian đều biết.

Chúa Giê-xu khẳng định rằng thời điểm Ngài trở lại sẽ chẳng ai biết, chính Ngài cũng không thể biết được, ngoại trừ Đức Chúa Trời là Cha. Thế nhưng trong lịch sử, nhiều người đã nghiên cứu Kinh Thánh, tính toán ngày giờ Chúa trở lại. Cơ Đốc nhân không nên mất thời gian và công sức về những điều đó. Nhiệm vụ của mỗi chúng ta là nhận biết những ân tứ đã được Chúa ban cho, cầu xin Chúa sai phái, và làm trọn phần việc của mình. Có thể Chúa đặt để bạn trong công việc truyền giảng, dạy dỗ, chuyên tâm cầu nguyện, làm những công việc thiện lành, giúp người góa bụa, mồ côi, những người trong cảnh khốn cùng của sự đói nghèo, áp bức…

Nếu hôm nay Chúa trở lại, bạn sẽ làm gì? Bạn, gia đình, và những người láng giềng của bạn đã sẵn sàng nghênh đón Chúa tái lâm chưa?

Lạy Chúa! Xin giúp con luôn tỉnh thức, trung tín phục vụ Chúa cách hết lòng, luôn tìm cơ hội để rao báo tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa cho những người Chúa đặt để quanh con. Xin giúp con luôn làm việc hăng say cho vương quốc của Ngài cho đến ngày Chúa Giê-xu yêu dấu trở lại.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top