Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2014

Thi Thiên 108:6-9
Chúa Là Đấng Giải Cứu

“Xin lấy tay phải Chúa mà giải cứu và đáp lời con, để người mà Ngài yêu mến được giải thoát” (câu 6 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cầu xin Chúa điều gì? Chúa đã giải cứu dân tộc ông ra sao trong quá khứ? Chúa đã bày tỏ tình yêu thương và nhận lời cầu xin của gia đình và chính bạn ra sao? Sau bài học này, bạn sẽ xin Chúa thế nào trước những khó khăn của mình?

Sau khi dâng lên Chúa lời chúc tụng và bày tỏ niềm tin vững chắc của mình nơi Ngài (câu 1-5), Vua Đa-vít cầu xin Chúa giải cứu ông và dân tộc ông trước kẻ thù. Lời cầu xin của ông dựa trên hai điều rất quan trọng. Thứ nhất, ông biết Chúa yêu ông: “Để người mà Ngài yêu mến được giải thoát” (câu 6). Vua Đa-vít đã không cậy vào sự khôn ngoan hay việc làm của mình mà cầu xin sự giải cứu của Chúa, nhưng ông nương vào tình yêu của Chúa dành cho ông. Thứ hai, Vua Đa-vít biết rõ Đấng ông đang cầu xin có năng quyền giải thoát ông, và ông tin rằng ngoài Chúa, không ai có thể làm điều đó. Đời sống chúng ta phải thật sự biết rằng Chúa yêu mình. Chúng ta phải phó thác đời mình trong tay Chúa như Vua Đa-vít đã làm.

Vua Đa-vít đang cầu xin sự giải thoát từ Chúa, và điều này là điều Chúa đã hứa và hoàn thành cho dân tộc của ông. Cụm từ “Đức Chúa Trời đã phán” cho thấy rõ đây là điều Chúa đã hứa. Tiếp theo, ông nhắc lại những điều Chúa đã thực thi từ tổ phụ của ông là ông Áp-ram đến chính bản thân ông. Ông bắt đầu với địa danh “Si-chem,” là nơi Chúa đã hứa với ông Áp-ram sẽ ban xứ Ca-na-an cho dòng dõi ông (Sáng Thế Ký 12:6). Sau đó ông nói đến dòng dõi của ông Áp-ram là ông Giu-đe qua hình ảnh vương trượng, “Giu-đa là vương trượng của Ta” (Sáng Thế Ký 49:10). Câu cuối trong lời phán của Chúa, Vua Đa-vít nói lại kinh nghiệm của mình với Chúa khi Ngài cho ông chiến thắng người Phi-li-tin (2 Sa-mu-ên 8:1). Lời cầu nguyện của ông bày tỏ Chúa là Đấng thành tín đã giải cứu dân tộc ông qua mọi thế hệ.

Ngay cả trước khi bước vào chiến trận, Vua Đa-vít nhắc lại giao ước của Chúa đối với dân tộc của ông. Ông vững tin vào sự chiến thắng và sự giải cứu mà Chúa sẽ ban cho ông. Từ “hân hoan” (câu 7) và “reo mừng” (câu 9) bày tỏ niềm vui vì sự giải cứu và chiến thắng mà Chúa ban cho dân tộc ông.

Trong mỗi bước đường của đời sống, phải nhớ rằng Chúa yêu chúng ta và Ngài yêu đến nỗi Ngài chết vì chúng ta. Chúa Giê-xu đang ở bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho nhân loại (Rô-ma 8:34).

Hãy nhớ lại những ân sủng mà Chúa đã dành cho bạn, cho gia đình mà vững tin vào sự giải cứu của Ngài. Niềm tin Chúa là Đấng Giải cứu giúp gì cho cuộc sống theo Chúa của bạn?

Lạy Chúa Từ Ái, con cảm tạ Chúa vì sự yêu thường và sự thành tín của Ngài dành cho con còn đến đời đời. Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày vững tin nơi Chúa và sống đắc thắng trong Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 128-129.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top