Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2014

Mác 13:1-13
Hãy Cảnh Giác!

“Về phần các con, phải cảnh giác; vì họ sẽ nộp các con cho các tòa án; các con sẽ bị đánh đập trong các nhà hội; và vì Ta, các con sẽ phải đứng trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ” (câu 9 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho các môn đệ biết những dấu hiệu nào để nhận biết thời kỳ cuối cùng (câu 5-8)? Các môn đệ phải tỉnh thức đối với những điều gì (câu 4-13)? Bạn đang trải qua những khó khăn nào trong thời kỳ cuối cùng? Bạn phải làm cách nào để tỉnh thức?

Lời đáp của Chúa Giê-xu trong câu 2 không chỉ đơn thuần về đền thờ sẽ bị sụp đổ theo nghĩa đen mà còn là lời tiên tri về sự đoán xét đền thờ. Chúa Giê-xu đã tỏ cho môn đệ biết những dấu hiệu để nhận ra thời kỳ cuối cùng. Những người mạo Danh Chúa Giê-xu sẽ xuất hiện để dỗ dành nhiều người; các antichrist dùng tín lý sai lệch khiến người ta hiểu sai chân lý và hành động chống lại Đức Chúa Trời (câu 6). Rồi chiến tranh giữa các dân tộc và các nước gieo rắc sự chia ly, tang tóc (câu 8). Tiếp theo là cơn thịnh nộ của đất trời; thiên tai, động đất, và đói kém sẽ xảy ra (câu 8). Rồi những cơn bức hại khốc liệt đối với những người thuộc về Đức Chúa Trời. Sự xung đột về niềm tin chẳng những xảy ra ngoài xã hội mà cả trong gia đình mình; anh em, cha mẹ, và con cái sẽ nổi lên chống nghịch, tố cáo, và giết hại lẫn nhau (câu 12).

Dù phải đối diện với muôn vàn khó khăn, các môn đệ của Chúa vẩn tiếp tục làm chứng về Ngài trước những người thù nghịch mình (câu 9). Tuy vậy, có một điều an ủi cho các môn đệ của Chúa rằng, họ sẽ không cô đơn, sợ hãi, hay gục ngã trước các thế lực đen tối, nhưng họ sẽ kinh nghiệm năng quyền và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh trong từng lời nói và hành động trước mặt kẻ thù. Chúa Giê-xu ban cho họ sự bình an, năng lực, sự khôn ngoan và chính Chúa Thánh Linh sẽ chiến đấu cho họ (câu 11). Họ sẽ đắc thắng khi cứ tiếp tục nương cậy Chúa, tỉnh thức và bền lòng rao giảng Tin Mừng, trung tín chịu khổ vì Chúa cho đến cùng. Và phần thưởng chắc chắn dành cho họ là nhận được sự giải cứu và được vinh danh trong ngày Chúa Giê-xu trở lại.

Trong khi các môn đệ của Chúa Giê-xu quan tâm nhiều đến dấu hiệu của ngày cuối cùng thì Chúa Giê-xu chuẩn bị họ sẵn sàng tiếp nhận ngày ấy. Lời cảnh báo tỉnh thức của Chúa Giê-xu là sự cảnh giác cao độ, một sự giữ mình liên tục đối với sự lừa dối của antichrist, những hoạn nạn do chinh chiến, thiên tai, và sự bức hại khốc liệt vì Danh Ngài. Biết rõ chân lý, giúp chúng ta nhận ra sự lừa dối của các tín lý sai lệch, quỳ gối trước Ngài giúp chúng ta có thêm sức lực và sự khôn ngoan để đối diện với sự khổ nạn, bức hại, và có tình yêu, sức mạnh, nhiệt huyết để rao giảng Tin Mừng cho những người chưa tin đang bị đùa vào sự chết đời đời. Là môn đệ thật của Chúa Giê-xu, chúng ta phải sống trong tinh thần sẵn sàng nghênh tiếp Chúa hôm nay, và có kế hoạch rao giảng Tin Mừng đến khi nào Chúa trở lại.

Nếu Chúa trở lại hôm nay, bạn nghĩ mình sẽ như thế nào?

Lạy Chúa Giê-xu, con nhận biết ngày Chúa trở lại thật gần. Xin ban cho con sức lực, sự khôn ngoan và đức tin mạnh mẽ để con có thể tỉnh thức giữ mình, bền lòng đứng trong hàng ngũ môn đệ trung tín của Ngài cho đến khi con gặp mặt Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top